Begeleide intervisie brengt problemen aan de oppervlakte wat intern niet is gelukt.
Opvallend is dat innovaties vaak ontstaan waar kennisdragers van uiteenlopende perspectieven en inzichten elkaar ontmoeten en samenwerken aan nieuwe aanpakken of oplossingen.

De meerwaarde van intervisie ligt in het organiseren van een doorgaande reflectie (anders dan in een afgebakende training) op het eigen handelen met behulp van andere professionals.

In een vertrouwde omgeving worden aanpak en aannames aan een kritische blik onderworpen. Daarnaast oefent men met methodieken vanuit de veranderkunde en begeleidingskunde en wisselt men vakinhoudelijke ervaringen uit.

Intervisie is laagdrempelig en systematische van aanpak. Zo ontstaat er ruimte voor verdieping, verbinding en een andere kijk op de realiteit waardoor de gehele organisatie leert.

Intervisie is voor professionals die zich verder willen ontwikkelen en problemen willen doorgronden en verbinden waar nog geen standaardoplossingen voor zijn.
Intervisie is ook geschikt voor het strategische management die het collectief leer en verandervermogen van de mensen in de organisatie willen vergroten en hier nog geen standaardrecept voor hebben.
Doel intervisie: lerend vermogen van de organisatie van binnenuit te vergroten.
Het is dus noodzakelijk goed aandacht te besteden aan de invoering van intervisietrajecten. U kunt zich voorstellen dat zonder een goede begeleiding en inhoudelijke kennis bestaande geïnternaliseerde problemen niet zomaar op gang komen door mensen bij elkaar te zetten.

supervisie en begeleide intervisie worden gegeven door een LVSC Supervisor