Teams maken bij ons het verschil

 Briljante medewerkers vormen niet per definitie briljante teams, en een team is zo sterk als haar zwakste schakel.

Onze aandacht gaat uit naar het vormgeven van een constructieve, geïnspireerde groepsinteractie en het richten van persoonlijke krachten om zo in lijn te komen en te blijven met de organisatiestrategie. Dit lukt alleen wanneer professionals op persoonlijk niveau tot vernieuwde inzichten komen. Pas dan kan er ook op zowel team- als organisatieniveau een gewenste verschuiving plaats vinden.

Ons conceptueel model is allesomvattend. Wil je teams effectief en efficiënt ontwikkelen dan moeten ze in staat zijn te leren om vanuit een integrale benadering (individueel, team, als op organisatieniveau) naar unieke situaties te kijken en te ervaren om zo patronen te doorgronden en verbanden te kunnen leggen. Op deze manier vergroten professionals hun deskundigheidsbevordering, vergroten ze hun ruimte en nemen ze verantwoordelijkheid voor hun beslissingen.

WhatsApp WhatsApp ons