TEAMBUILDING IS VÉÉL MEER DAN EEN SPELLETJE DOEN

TEAMBUILDING: IN EEN COMPLEET ANDERE CONTEXT SAMEN LEREN EN PRESTEREN

Teambuilding is in mijn optiek iets anders dan een bedrijfsuitje. Iets leuks doen met collega’s noemen wij in Nederland een bedrijfsuitje.  Of we met een bedrijfsuitje organisatiegedrag zo kunnen beïnvloeden dat we de doelstellingen ineens wel halen betwijfelen ik.

TEAMBUILDING IS ERVARINGSGERICHT LEREN

Teambuilding gebruiken wij als een zeer krachtige interventie middel om in een compleet andere context leren en presteren met elkaar te verbinden.

“Het gaat bij onze teambuilding dan ook niet zozeer om de gekozen activiteit maar om de kwaliteit van leerervaring”.

Ervaringsgericht leren staat bij ons centraal om op een leuke, inhoudelijke en soms confronterende manier onbewust gedrag zichtbaar te maken. Bij ervaringsgericht leren gaat het om actie en reflectie. Vanuit bewustwording en de integratie van theoretische verbanden zullen kennis, vaardigheden en de beroepshouding worden versterkt. Nadat de leden elkaar feedback hebben gegeven is er voldoende ruimte om tijdens de reflectiemomenten te zoeken naar oorzaken en mogelijke oplossingen en hoe de teamleden elkaar hierin kunnen versterken. Vervolgens gaan de leden met deze vernieuwde inzichten actief experimenteren in de eigen praktijk.

TEAMBUILDING IS VÉÉL MEER DAN EEN SPELLETJE DOEN

  1. Wij zijn zowel erkende veranderkundige als begeleidingskundige
  2. De gekozen activiteiten helpen ons om versneld tot vernieuwd inzicht te komen
  3. Veel thema’s hebben wij al verwerkt in een bewezen aanbod. Eigen initiatief wordt beloond tot wel 25% korting
  4. Ook bestaat de mogelijkheid dat wij naadloos aansluiten bij lopende verander (cultuur) en ontwikkeltrajecten waarbij bekende verandermodellen en accenten worden meegenomen. De veelal langlopende verander- en ontwikkeltrajecten krijgen zo een enorme boost
  5. Unieke beleving: inhoud en het ervaringsgericht leren lopen parallel aan elkaar
  6. Onze training kunnen in heel Nederland plaatsvinden
  7. Breed netwerk en samenwerkingsverbanden
  8. Kosten afhankelijk van de eigen inbreng, gekozen activiteit en het aantal deelnemers
  9. We borgen en verzorgen de voortgang
  10. Onze teambuildingen zijn inclusief een gezonde lunch. Een gezellige borrel, BBQ of een afsluitend diner behoort zeker tot de mogelijkheden.

Succesvolle thema’s staan hieronder voor u uitgewerkt:

Integraalleren-Teambuilding-Zweefvliegen

Teambuilding met zweefvliegen: samen leren & presteren

Leren en presteren gaat gepaard met diepe dalen en het bereiken van grote hoogtes. Dit sluiten we succesvol af op hoogte!

Teambuilding commando-course: wendbaar en weerbaar

Tijdens deze teambuilding worden de deelnemers op een opbouwende manier met zichzelf en de ander geconfronteerd.

Integraalleren

Teambuilding rondom het klimbos: kernwaarden geven houvast

In en rond het klimbos worden de kernwaarden van de eigen organisatie vertaald naar diverse samenwerkingsopdrachten. Hierdoor wordt de ‘kracht’ van de organisatie weer in het bewustzijn gebracht en biedt het houvast in moeilijke tijden.

Stapvoets Paardencoaching

Teambuilding met kuddedieren (paardencoaching): elkaar succesvol beïnvloeden

De kudde bepaalt en laat direct zien hoe er wordt samenwerkt, het team communiceert en functioneert. Hierdoor worden verborgen obstakels inzichtelijk gemaakt.

Teambuilding-IntergaalLeren

Teambuilding indoor skydiven: het oude vertrouwde durven loslaten

Wanneer je te maken krijgt met een verandering is het oude vertrouwde loslaten enorm lastig, maar absoluut noodzakelijk.

Teambuilding-IntergaalLeren

Teambuilding zeilen: koersvast blijven

Deze dag staat in het teken van koers houden richting de gewenste bestemming, tussendoor wordt je met jezelf en de ander geconfronteerd.

Teambuilding op het strand: ontspanning & energie vrijmaken

in verbinding met jezelf, het team en de organisatie.

Teambuilding back to basic: er een eigen visie op nahouden

Pas als je weet wat je écht wilt, kun je tegenslagen omdraaien tot kansen!

Teambuilding fun: hard werken is hard ontspannen

Succesvolle organisaties vieren hun succes.

Ervaringsleren voor studenten MBOI-HBO

Teambuilding: Uit de schoolbanken!

Tijdens deze teambuildings ervaren MBO en HBO studenten de verbinding tussen kennis, vaardigheden en gedrag waardoor ze zichzelf beter leren (her)kennen.

Teambuilding voor pedagogische medewerkers

Professionaliseren moet je doen!

COMPETENTIES DIE NAAR VOREN KOMEN ZIJN

Samenwerken, communiceren, creativiteit, diplomatiek en conceptueel denken.

NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT OP

Neem voor meer informatie hoe wij tijdens onze teambuilding leren en presteren met elkaar verbinden neem dan contact op met Peter Smit 06 12453966

Meer informatie over onze werkwijze klik hier:

https://www.integraalleren.nl/werkwijze-integraalleren/