TEAMBUILDING ERVARINGSGERICHT LEREN & PRESTEREN

TEAMBUILDING IS GEEN TEAMUITJE

Een teamuitje waar professionals een spel of activiteit doen zorgt misschien wel even voor plezier en binding maar is geen gerichte interventie om organisatiegedrag te beïnvloeden.

Hier is veel meer voor nodig. Daarom kiezen wij voor een interactieve teambuilding waar inhoud en creativiteit samenkomen. Deze krachtige interventie helpt ons om tijdens verander en ontwikkeltrajecten de veelal vastgeroeste patronen aan de oppervlakte te brengen en daar nieuwe creatieve oplossingen voor te vinden.

Kernbegrippen: organisatiecultuur, eigenaarschap, kernwaarden, samenwerken, leiderschap, co-creatie en de onderlinge communicatie.

DOEL: CONCREET ERVAREN WAT SAMEN LEREN EN VERANDEREN DAADWERKELIJK VAN ONS VRAAGT

Bij ons geen voorspelbare activiteiten die los staan van een ontwikkel of een verandertrajecten maar desoriëntatie, confrontatie en een creatieve onrust die aanzet tot zinvol veranderen.

VERANDERKUNDE & BEGELEIDINGSKUNDE

Met behulp van ondersteunende theorieën uit de veranderkunde en begeleidingskundige methoden rekken we de huidige ingeslepen denkbeelden behoorlijk op. Nadat ze van de eerste herkenbare schok zijn bekomen buigen we dit met elkaar om tot werkbaar materiaal.

ERVARINGSLEREN

Bij ervaringsleren gaat het om actie en reflectie waarbij de focus ligt op samen leren en presteren. Vervolgens gaan de leden met deze vernieuwde inzichten actief experimenteren en maken ze zelf de vertaalslag naar de eigen organisatie en de persoonlijke worstelingen.

RESULTAAT

Met onze maatwerk teambuildingsactiviteiten geeft verfrissende inzichten en energie. De veelal langlopende verander- en ontwikkeltrajecten krijgen zo een enorme boost. Dit heeft direct positieve gevolgen voor de medewerkers als gehele organisaties.

WAAROM KIEZEN VOOR INTEGRAALLEREN

  1. Vanuit samenhang voorkom je nu eenmaal problemen
  2. Wij creëren een creatieve onrust die aanzet tot een zinvolle verandering
  3. Door een breed netwerk en samenwerkingsverbanden kunnen onze teambuildingsactiviteiten in heel Nederland plaatsvinden.
  4. Van een halve dag met 8 personen tot complexe cultuursveranderingtrajecten wij kunnen het allemaal
  5. Leuke uitdagende en creatieve werkvormen worden gecombineerd met wetenschappelijk inzicht en pakkende praktijk voorbeelden
  6. Interactief karakter, wij sluiten naadloos aan bij lopende trajecten maar doen het dan net even anders
  7. Kosten afhankelijk van de eigen inbreng, gekozen activiteit en het aantal deelnemers
  8. We borgen en verzorgen de voortgang met coaching, begeleid intervisie en advies aan het strategisch management
  9. Onze teambuilding is inclusief een gezonde dosis humor en lunch.
  10. Een gezellige borrel, BBQ of een afsluitend diner behoort zeker tot de mogelijkheden.

Succesvolle en inspirerende thema’s die hun meerwaarde hebben bewezen staan hier verder uitgewerkt:

Integraalleren-Teambuilding-Zweefvliegen

Teambuilding met zweefvliegen: samen leren & presteren

Leren en presteren gaat gepaard met diepe dalen en het bereiken van grote hoogtes. Dit sluiten we succesvol af op hoogte!

Teambuilding commando-course: wendbaar en weerbaar

Tijdens deze teambuilding worden de deelnemers op een opbouwende manier met zichzelf en de ander geconfronteerd.

Integraalleren

Teambuilding rondom het klimbos: kernwaarden geven houvast

In en rond het klimbos worden de kernwaarden van de eigen organisatie vertaald naar diverse samenwerkingsopdrachten. Hierdoor wordt de ‘kracht’ van de organisatie weer in het bewustzijn gebracht en biedt het houvast in moeilijke tijden.

Stapvoets Paardencoaching

Teambuilding met kuddedieren (paardencoaching): elkaar succesvol beïnvloeden

De kudde bepaalt en laat direct zien hoe er wordt samenwerkt, het team communiceert en functioneert. Hierdoor worden verborgen obstakels inzichtelijk gemaakt.

Teambuilding-IntergaalLeren

Teambuilding indoor skydiven: het oude vertrouwde durven loslaten

Wanneer je te maken krijgt met een verandering is het oude vertrouwde loslaten enorm lastig, maar absoluut noodzakelijk.

Teambuilding-IntergaalLeren

Teambuilding zeilen: koersvast blijven

Deze dag staat in het teken van koers houden richting de gewenste bestemming, tussendoor wordt je met jezelf en de ander geconfronteerd.

Teambuilding op het strand: ontspanning & energie vrijmaken

in verbinding met jezelf, het team en de organisatie.

Teambuilding back to basic: er een eigen visie op nahouden

Pas als je weet wat je écht wilt, kun je tegenslagen omdraaien tot kansen!

Teambuilding fun: hard werken is hard ontspannen

Succesvolle organisaties vieren hun succes.

Ervaringsleren voor studenten MBOI-HBO

Teambuilding: Uit de schoolbanken!

Tijdens deze teambuildings ervaren MBO en HBO studenten de verbinding tussen kennis, vaardigheden en gedrag waardoor ze zichzelf beter leren (her)kennen.

Teambuilding voor pedagogische medewerkers

Professionaliseren moet je doen!

COMPETENTIES DIE NAAR VOREN KOMEN ZIJN

Samenwerken, communiceren, creativiteit, diplomatiek en conceptueel denken.

NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT OP

Neem voor meer informatie hoe wij tijdens onze teambuilding leren en presteren met elkaar verbinden neem dan contact op met Peter Smit 06 12453966

Meer informatie over onze werkwijze klik hier:

https://www.integraalleren.nl/werkwijze-integraalleren/