INTEGRAAL LEREN
Om als organisatie te kunnen blijven bestaan in een continue veranderende omgeving moet een organisatie het vermogen hebben om te leren-leren. Professionals leren bij ons niet alleen hoe teams zich ontwikkelen, maar ook hoe organisaties veranderen en hoe professionals dit op een proactieve manier kunnen ondersteunen.

Als je niet gebruikt wat je hebt, raak je ze kwijt
Professionals zijn over het algemeen op zoek naar een positief werk en leerklimaat. Net zoals bij het ‘weer’, zoeken mensen een klimaat op die energie vrijmaakt en niet verlammend werkt. Met deze energie moeten ze zelfstandig kansen creëren en problemen oplossen.

Integraalleren werkt vanuit een allesomvattend  plan van aanpak. Op een creatieve en inspirerende wijze verbinden wij de werelden van veranderkunde en begeleidingskunde in onze teamtrainingen. Wij sluiting aan bij de kernwaarden van de eigen organisatie en de professionele ontwikkeling van medewerkers. Samen doorgronden wij problemen en leggen verbanden om ruimte te maken voor nieuw perspectief.

Professionals als ambassadeur van de organisatie.
Handelingsverlegenheid maakt plaats voor professioneel zelfvertrouwen en gefundeerd inzicht waardoor zij elkaar beter begrijpen, ondersteunen, motiveren en stimuleren.

Aanbod: Herregistratie SKJ, Teambuilding, Supervisie, Intervisie, Team coaching, Professionele ontwikkeling, Organisatieleren en Teamontwikkeling.