Leuk, een leven lang leren!

Integraalleren streeft ernaar professionals actief en geïnspireerd te betrekken binnen veranderende zorg-, hulp- en dienstverlenende organisaties, om hen ruimte te geven om optimale kwaliteit te (blijven) leveren.
Belerende organisaties (waarin top-down beleid en uitvoering bepaald wordt) wil Integraalleren uitdagen om oude, veelal vastgeroeste patronen los te laten. Vanuit een integrale benadering (uitvoerende professionals én het management) het denken en doen te combineren om zo te komen tot een voortdurend lerende organisatie, waarin de uitvoerende werkers gemotiveerd hoogstaand kwalitatief werk leveren.
Het uiteindelijke doel is dat professionals zelf op basis van hun professie en overtuigingen hun leerroute continu bijstellen en zich blijven door ontwikkelen.
Het is van belang dat professionals zoveel mogelijk evidence-based leren en werken. Dit vraagt om een continue investering in hun vakmanschap, zowel vanuit de organisatie als door de professional zelf.