Integraalleren: Versnellen Veranderen Verbeteren
Sleur, futloosheid en het doorbreken van oude vastgeroeste patronen die door de tijd zijn ingehaald doorbreek je niet met een enkele training. Ook het bijwonen van een inspirerende sessie van een goeroe of een wetenschapper in een conferentiecentra zorgt niet voor een structurele gedragsverandering. Veranderen kost tijd en energie. Voor ons zijn veranderingen pas geslaagd als medewerkers ze bewust, vanuit eigen overtuigingen structureel weten toe te passen op de werkvloer! Daarom doen wij het anders. Integraalleren onderscheid zich van andere adviesbureaus door veranderingen ‘on the Job’ te realiseren. Vanuit de gedachte ‘practise what you preache’ en samen zien we meer, praten we niet alleen maar over een verandering, maar zijn we allen deelnemers aan die verandering.
Werkwijze integraalleren: samen denken – samen doen 
Ons doel is werken en leren dichter bij elkaar te brengen. Door naast het trainen, vanuit een ‘hands on mentaliteit’ het geleerde in de praktijk toe te passen en deze kennis op de verschillende lagen binnen de organisatie te delen en te borgen.Vanuit vernieuwde inzichten zullen de teamleden weer geïnspireerd samenwerken en hun professionele ruimte vergroten binnen de kaders van de organisatiestrategie. Op basis van een pro-actieve professionele benadering verbinden we de ‘krachtige’ onderstroom met de bovenstroom van de organisatie.
Door de wederzijdse bevindingen vanuit een integrale benadering met elkaar te delen en te borgen zullen we versneld veranderen. Meestal draaien we eerst een paar dagen mee in het primaire proces en praten we met diverse leden op verschillende lagen binnen de organisatie. Hierdoor krijgen we optimaal inzicht in de bestaande organisatiecultuur (patronen, rituelen en overtuigingen).
Resultaat: vergroten van het zelfsturend vermogen van het team, en de eigen professionele ruimte en ontwikkeling
Omdat wij meedraaien in het primaire proces ontstaat er direct ruimte voor medewerkers om actief te experimenteren in de eigen praktijk. Wij gebruiken de volgende leervoorkeuren; kunst afkijken, participeren, kennis verwerven, oefenen en ontdekken.
Feedback en reflectie ondersteunen dit veranderproces waardoor we onszelf continu weten te verbeteren en koers blijven houden. Gedurende dit proces trekken wij ons steeds verder terug en zal het team vanuit succeservaringen steeds meer zelfsturend worden.
Laten we er een succes van maken
Wij combineren creativiteit met elementen uit de veranderkunde en de begeleidingskunde om organisatiegedrag te beïnvloeden vanuit de volgende specialisaties:
• Creëren van een krachtig leerlandschap
• Het beïnvloeden van organisatiegedrag. Zicht en greep houden op veranderdynamiek
• Gesprekstechnieken
• Ervaringsgericht leren, participeren, experimenteren en reflecteren
• Beïnvloeden van groepsdynamische processen
• Bekrachtigen van kwaliteiten en het richten van diversiteit
• Begeleiden van supervisie en intervisie trajecten
• Loopbaanbegeleiding, formuleren van leerdoelen die bijdragen aan zowel het teambelang als aan de eigen professionele ontwikkeling

Doelgroep
Dienstverlenende organisaties die met veranderingen te maken hebben of gaan krijgen.