Integraalleren heeft vanuit de veranderkunde en begeleidingskunde een stappenplan samengesteld die allesomvattend is en verbind. Teams leren bij ons vanuit een integraal organisatieperspectief de werkelijkheid te aanschouwen.

Het uiteindelijke doel is dat teams zelf, op basis van diversiteit, vakmanschap en overtuigingen, hun leerroute continu bijstellen aan de omstandigheden. Op deze manier wordt van binnenuit de lerende organisatiecultuur gevoed en blijven teams in lijn met de beoogde organisatiestrategie

Dit vraagt om een continue investering in hun vakmanschap, een investering vanuit de organisatie en door de uitvoerende werker.