RENDEMENT TRAININGEN

WAT IEMAND HEEFT GELEERD MOET BLIJKEN UIT WAT HIJ ERMEE DOET

Integrale blik: Het “WIJ” is breder dan ons team en belangrijker dan “IK”

Veranderen wordt zinvol: Professionals hebben geleerd om vanuit de organisatiestrategie op basis van hun eigen overtuigingen en deskundigheid weloverwogen keuzes te maken.

Zelfsturing: Professionals verruimen hun handelingsvaardigheden en vergroten daarmee hun inzichten. Handelingsverlegenheid maakt plaats voor gefundeerd zelfvertrouwen.

Bewust van experimenteer gedrag: Dit leidt tot bekendheid, vertrouwdheid en vanzelfsprekendheid, zonder in te leveren op kwaliteit.

Verbondenheid: De professionals voelen zich wezenlijk onderdeel van hun team, organisatie en het werkveld. Zij voelen zich gezien, gewaardeerd en ondersteund.

Verantwoording afleggen: De professionals leggen, binnen vooraf vastgelegde duidelijke kaders, eerlijk en volledig verantwoording af over hun (veranderd) handelen.

Uitdragen van deskundigheid: De professionals zijn ambassadeurs van hun organisatie en hun vak.

Meer werkplezier: De professionals ervaren meer voldoening, hebben meer plezier en zetten zich optimaal in voor hun cliënten, klanten, team en organisatie. Ze kunnen elkaar beter ondersteunen, motiveren en stimuleren.