Een ervaring is niet wat je overkomt, maar wat je doet met wat je overkomt. Karl Weick (1995)

Reflecteren heeft als primaire doel het ontwikkelen van je beroepsbekwaamheid. Het helpt je om de theorie, praktijk en de persoon met elkaar te verbinden.

Reflecteren is het terugblikken op een ervaring, evenals op de context waarbinnen deze plaatsvindt, en deze ervaring in het bewustzijn brengen, er betekenis aan verlenen en van daaruit bewuste keuzes maken voor nieuwe perspectieven.

In contact met cliënten ben je als professional op je eigen inschattingsvermogen, intuïtie en ervaring aangewezen en helpt reflectie je om weloverwogen keuzes te maken.

Je kunt geen vak leren zonder het tegelijkertijd te oefenen en hierop te reflecteren. Leren vindt over het algemeen genomen in hoge mate onbewust plaats. Gedurende deze trainingen leggen wij de focus op bewust reflecteren binnen de organisatiecontext.