Integraalleren vastgeroest, veranderen, zelfsturend, organisatiecultuur, participeren, groepsdynamische processen, verbeteren