PROFESSIONELE ONTWIKKELING

 

BEGELEIDINGSKUNDIGE

Tijdens verander- en ontwikkeltrajecten is het mogelijk dat ik als begeleidingskundige: individuen, teams, leidinggevenden en managers ondersteun om zo tot vernieuwd inzicht te kunnen komen.

 • maatwerk verdiepingstrainingen
 • coaching
 • supervisie
 • begeleid intervisie

VOORDELEN VAN EXTERNE BEGELEIDINGSKUNDIGEN

Als professionele begeleider heb ik geen hiërarchische gezagsverhoudingen. Dit wordt over het algemeen als open en veilig ervaren. Samen met de medewerkers bepalen wij de inhoud van de bijeenkomsten en formuleren de professionals zelf hun eigen doelstellingen.

VERDIEPINGSTRAININGEN

Vanuit de ‘ongevonden’ vondsten of wanneer patronen aan de oppervlakte zijn gekomen kunnen we gericht maatwerk verdiepingstrainingen inzetten om de huidige denkbeelden en de veelal vastgeroeste overtuigingen even goed op te rekken om zo tot verfrissende inzichten te komen. Deze verdiepingstrainingen kunnen onder andere gaan over:

 • organisatieweerstand
 • de kracht van kernwaarden
 • professionaliteit
 • groepsdynamische processen
 • geïnspireerd samenwerken
 • effectief vergaderen
 • leiderschap
 • communicatie
 • gedragsstijlen
 • wend- en weerbaarheid
 • organisatiecultuur versus strategie
 • agile
 • principes van de lerende organisatie

COACHING

Binnen Integraalleren hanteren we de vijf stijlen van coachen

 1. Socratisch coachen

  Goede vragen dwingen tot nadenken over het eigen gedrag. Maar ook verantwoordelijkheid nemen voor eigen houding en gedrag.

 2. Provocatief coachen

  Stevige persoonlijke feed-back hoort daar bij. Maar disciplineren en stevig corrigeren hoort daar soms ook bij?

 3. Oplossingsgericht coachen

  De coach is niet gericht op problemen maar vooral op: ‘Wat werkt wel, wat heeft gewerkt, wat werkt elders?’

 4. Prestatiegericht coachen

  Deze stijl is zonder omwegen gericht op iemands bijdrage aan verbetering van prestaties en resultaten.

 5. Coachend leidinggeven

SUPERVISIE

De kracht van supervisie is dat je vanuit reflectie zelf in staat bent om jezelf een aantal vragen te stellen, zoals:

 • Waarom heb ik zo gehandeld?
 • Welke keuzes heb ik op basis waarvan gemaakt?
 • Op deze manier krijgt de supervisant controle over zijn eigen manier van zelfsturend leren

Centraal bij supervisie staat het (schriftelijk) leren reflecteren op eigen handelen. Reflectie leert de supervisant terugzien op en nadenken over:

 • Het concreet waarneembare eigen handelen
 • De wijze waarop dat handelen werd ervaren en beleefd door zichzelf en anderen
 • De achterliggende (deels onbewuste) overtuigingen, waarden, doelen en uitgangspunten.

De supervisant kan diverse aspecten met betrekking tot zijn of haar wijze van functioneren in de beroepsuitoefening inbrengen, bijvoorbeeld:

 • Het werken met cliënten
 • De omgang met collega’s
 • Het functioneren in teamverband en binnen de organisatie
 • De eigen manier van leiding geven of werkuitvoering.
 • In dit proces fungeert de supervisor als klankbord, stimulator en deskundige.

BEGELEID INTERVISIE

Intervisie is een vorm van begeleiding waarbij collega’s (leidinggevenden) elkaar ondersteunen en helpen hun functioneren te verbeteren. Wat ik vooral van belang vind is dat de ondersteuning effectief is. Dat de deelnemers na elke bijeenkomst kunnen zeggen, zo dat was zinvol! Bij intervisie staat het inbrengen van concrete werkervaringen en het actief experimenteren met vernieuwde inzichten in de eigen praktijk centraal. Door middel van bewustwording, feedback en reflectie sturen professionals zelfstandig hun eigen professionele ontwikkeling.

 • Professionele vraagstukken
 • Organisatievraagstukken
 • Werkproblemen
 • Interne veranderingen
 • Werkdruk/ stress
 • Autonomie

DE KRACHT VAN REFLECTIE

Reflectie is veel meer dan nadenken of tot je nemen van kennis. Het is ook meer dan evalueren of filosoferen over eigen gedrag. Samenhangende principes van reflectie zijn:

 • Verbinding tussen ‘hier en nu’ en ‘daar’ en ‘dan’. Tijdens de reflectie worden gebeurtenissen uit het verleden verkend, om ervan te leren in de toekomst.
 • Onderscheiden tussen IK en MIJ, kijken vanuit de derde persoon. In reflectie is de professional zowel degene die reflecteert als diegene die een rol speelt in de gebeurtenis waarop hij reflecteert.
 • Denken aan jezelf als oorzaak en gevolg. Reflectie vraagt het vermogen om jezelf te zien als iemand die invloed heeft op de omstandigheden.
 • Reflectie vraagt om het vermogen te symboliseren. De situaties die binnen reflectie centraal staan worden nooit compleet weergegeven maar is een uitsnede van wat er gebeurde

 

BEROEPSVERENIGING VOOR COACHING EN SUPERVISOR, LVSC GEREGISTREERD

De landelijke vereniging voor supervisoren en coaches is een beroepsvereniging van en voor professionele coaches en supervisoren. Zij dragen bij aan duurzaam leren van medewerkers, teams en organisaties. LVSC biedt aangesloten coaches en supervisoren een platform voor kwaliteit, beroepsregistratie en kennisuitwisseling. De coaches en supervisoren vormen binnen de LVSC een sterke leergemeenschap waarbinnen zij zich voortdurend blijven ontwikkelen

RESULTAAT PROFESSIONELE ONTWIKKELING INTEGRAALLEREN

Zinvol veranderen: we brengen met een frisse onbevangen blik problemen aan de oppervlakte wat intern niet is gelukt

Actief experimenteren met vernieuwde inzichten waardoor het zelfsturend vermogen wordt vergroot

We leren te leren van fouten en beschouwen dit als oefenmateriaal

Professionals komen zelfstandig in lijn met de beoogde organisatiestrategie

SUPERVISIE & BEGELEID INTERVISIE TELLEN VOOR 50 PUNTEN MEE VOOR HET HERREGISTRATIETRAJECT VAN HET STICHTING KWALITEITSREGISTER JEUGD

4-5      deelnemers: minimaal 20 bijeenkomsten van 1,5 uur 50 punten 6         deelnemers: minimaal 20 bijeenkomsten van 2 uur 50 punten 7-8      deelnemers: minimaal 20 bijeenkomsten van 2,5 uur 50 punten

RELEVANTE WEBSITES

Supervisie Startpagina