PROFESSIONELE ONTWIKKELING

WAT DOE JIJ AAN PROFESSIONELE ONTWIKKELING

Kwaliteit is nooit af. Het verlangen om in de toekomst lastige situaties beter te kunnen hanteren geeft veel professionals de motivatie om zichzelf verder te ontwikkelen.

Een tweede reden om jezelf te ontwikkelen heeft te maken met het veiligstellen van je aantrekkelijkheid voor anderen om mee samen te werken.

De derde reden is voor ons misschien wel het belangrijkste: omdat het ongelofelijk interessant, spannend en leuk is om iets nieuws te ontdekken waardoor je als professional gesterkt wordt.

Wat wij binnen binnen Integraalleren vooral van belang vinden is dat de ondersteuning effectief is. Dat de deelnemers na elke bijeenkomst kunnen zeggen, zo dat was zinvol! Centraal staat het inbrengen van concrete werkervaringen en het actief experimenteren met vernieuwde inzichten in de eigen praktijk. Door middel van bewustwording, feedback en reflectie sturen professionals zelfstandig hun eigen professionele ontwikkeling.

PROFESSIONEEL BEGELEIDEN:

– SUPERVISIE

– COACHING

– BEGELEID INTERVISIE

REFLECTIE

Reflectie is veel meer dan nadenken of tot je nemen van kennis. Het is ook meer dan evalueren of filosoferen over eigen gedrag. Samenhangende principes van reflectie zijn:

 • Verbinding tussen ‘hier en nu’ en ‘daar’ en ‘dan’. Tijdens de reflectie worden gebeurtenissen uit het verleden verkend, om ervan te leren in de toekomst.
 • Onderscheiden tussen IK en MIJ, kijken vanuit de derde persoon. In reflectie is de professional zowel degene die reflecteert als diegene die een rol speelt in de gebeurtenis waarop hij reflecteert.
 • Denken aan jezelf als oorzaak en gevolg. Reflectie vraagt het vermogen om jezelf te zien als iemand die invloed heeft op de omstandigheden.
 • Reflectie vraagt om het vermogen te symboliseren. De situaties die binnen reflectie centraal staan worden nooit compleet weergegeven maar is een uitsnede van wat er gebeurde

SUPERVISIE

Centraal bij supervisie staat het (schriftelijk) leren reflecteren op eigen handelen. Reflectie leert de supervisant terugzien op en nadenken over:

 • Het concreet waarneembare eigen handelen
 • De wijze waarop dat handelen werd ervaren en beleefd door zichzelf en anderen
 • De achterliggende (deels onbewuste) overtuigingen, waarden, doelen en uitgangspunten.

De supervisant kan diverse aspecten met betrekking tot zijn of haar wijze van functioneren in de beroepsuitoefening inbrengen, bijvoorbeeld:

 • Het werken met cliënten
 • De omgang met collega’s
 • Het functioneren in teamverband en binnen de organisatie
 • De eigen manier van leiding geven of werkuitvoering.

In dit proces fungeert de supervisor als klankbord, stimulator en deskundige.

COACHING

Coaching is een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij de coach op interactieve wijze de gecoachte aanzet tot effectief gedrag door:

 • Bewustwording en persoonlijke groei
 • Het vergroten van zelfvertrouwen en
 • Het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden

Coach en gecoachte nemen ieder hun verantwoordelijkheid voor het proces.

BEGELEID INTERVISIE

Intervisie is een vorm van begeleiding waarbij collega’s elkaar ondersteunen en helpen hun functioneren te verbeteren.

BINNEN COACHING, BEGELEID INTERVISIE & SUPERVISIE WORDT ER O.A. GEWERKT AAN:

 • Professionele vraagstukken
 • Organisatievraagstukken
 • Werkproblemen
 • Interne veranderingen
 • Werkdruk/ stress
 • Autonomie

BEROEPSVERENIGING VOOR COACH EN SUPERVISOR, LVSC GEREGISTREERD

De landelijke vereniging voor supervisoren en coaches is een beroepsvereniging van en voor professionele coaches en supervisoren. Zij dragen bij aan duurzaam leren van medewerkers, teams en organisaties. LVSC biedt aangesloten coaches en supervisoren een platform voor kwaliteit, beroepsregistratie en kennisuitwisseling. De coaches en supervisoren vormen binnen de LVSC een sterke leergemeenschap waarbinnen zij zich voortdurend blijven ontwikkelen.

EXTERNE BEGELEIDERS STAAN LOS VAN DE ORGANISATIE

Als professionele begeleiders hebben wij geen hiërarchische gezagsverhoudingen. Dit wordt over het algemeen als open en veilig ervaren. Samen met leden bepalen we de inhoud van de bijeenkomsten en formuleren de professionals hun doelstellingen.

https://www.integraalleren.nl/werkwijze-integraalleren/

RESULTAAT BEGELEID INTERVISIE

Verander en ontwikkeltrajecten begeleiden wij veelal met begeleid intervisie, de voordelen hiervan zijn:

Zinvol veranderen: we brengen met een frisse onbevangen blik problemen aan de oppervlakte wat intern niet is gelukt

Actief experimenteren met vernieuwde inzichten waardoor het zelfsturend vermogen wordt vergroot

We leren te leren van fouten en beschouwen dit als oefenmateriaal

Professionals komen zelfstandig in lijn met de beoogde organisatiestrategie

COMPETENTIES DIE HIER NAAR VOREN KOMEN ZIJN

Werken aan deskundigheidsbevordering: reflecteren, feedback geven en ontvangen, bewust bekwaam zijn van kwaliteiten, valkuilen, allergieën en uitdagingen, eigen leerproces kunnen uitzetten.

SUPERVISIE & BEGELEID INTERVISIE TELLEN VOOR 50 PUNTEN MEE VOOR HET HERREGISTRATIETRAJECT VAN HET STICHTING KWALITEITSREGISTER JEUGD

4-5      deelnemers: minimaal 20 bijeenkomsten van 1,5 uur 50 punten

6         deelnemers: minimaal 20 bijeenkomsten van 2 uur 50 punten

7-8      deelnemers: minimaal 20 bijeenkomsten van 2,5 uur 50 punten

RELEVANTE WEBSITES

Supervisie Startpagina