DISC GEDRAGSSTIJLEN

De DISC gedragsstijl geeft een krachtige en eenvoudige analyse wat onze voorkeursstijlen in gedrag en communicatie zijn. De DISC-gedragsstijlenanalyse is een handige tool die ik vaak gebruik om bewust en onbewust gedrag op een begrijpelijke manier inzichtelijk te maken.  Dit is van essentieel belang wanneer we organisatiegedrag zinvol willen beïnvloeden tijdens een verander- of ontwikkelproces.

“DISC brengt de vaak complexe werkelijkheid van mensen en hun gedrag overzichtelijk en begrijpelijk in kaart”.

 • Waarom hebben sommige mensen bijvoorbeeld weerstand tegen veranderingen terwijl anderen het juist opzoeken?
 • Waarom nemen bepaalde mensen altijd de leiding en volgen anderen liever?
 • Of waarom zijn sommige mensen zo flexibel en hechten anderen aan procedures?

Gedragsbeïnvloeding vanuit DISC, omvat de volgende vragen

 • Ben je je ervan bewust welke pet je opzet?
 • Werken we samen en leren we van elkaar?
 • Werken we vanuit dezelfde waarden?
 • Zitten we als team nog allemaal op dezelfde koers?
 • Is er synergie of doe je dingen alleen nog op de automatische piloot?
 • Gebruiken we elkaars kwaliteiten, of verhinderen onderlinge of onuitgesproken irritaties de samenwerking?

Voorbeeld programma: Inhoud en ervaringsgerichtleren versterken elkaar

Dagdeel 1 (Wie ben ik)

 • inzicht krijgen in het DISC-model
 • wat je eigen voorkeursgedragsstijl
 • uitvoeren van teambuildingsopdrachten

Dagdeel 2 (Wie is de ander)

 • Geïnspireerd samenwerken, diversiteit gericht inzetten
 • Teambuildingsactiviteiten
 • Concretiseren van enkele actiepunten waar het team de aankomende periode mee aan de slag gaat.

RESULTAAT

Helpt om persoonlijke talenten beter in te zetten op zowel individueel als teamniveau

Maakt inzichtelijk waar jouw talenten en grenzen liggen

Geeft inzicht in het gedrag van anderen, hierdoor ontstaat er wederzijds begrip, waardoor medewerkers positiever zijn en beter samenwerken

MAATWERK: DOEN WAT NODIG IS
DISC gedragsstijlanalyse is voor ons een handige tool om organisatiegedrag gericht te gaan beïnvloeden. Onze DISC-trainingen zijn inclusief:

 • een persoonlijk DISC profiel voor ieder teamlid
 • een DISC-grid van het gehele team
 • indien gewenst kan er een persoonlijk waarde profiel worden toegevoegd

DE TWEEDAAGSE DISC GEDRAGSSTIJLENANALYSE TRAINING KUNNEN WE OOK LOS GEVEN?

Bel voor meer informatie: 06-12453966 of kijk op www.integraalleren.nl

 
THEORETISCHE ONDERBOUWING VAN HET DISC-MODEL

DISC gedragstijlensanalyse

Onderzoek naar menselijk gedrag wijst uit dat mensen effectiever worden naarmate zij zichzelf beter leren (her)kennen. Wie zijn eigen kwaliteiten kent en zich tegelijkertijd bewust is van zijn tekortkomingen kan hier een strategie op ontwikkelen. De DISC gedragsanalyse brengt dit helder en krachtig in beeld.

William Molton Matson ontwikkelde in de twintiger jaren op basis van een omvangrijke studie, een even eenvoudig als praktische persoonlijkheidsmodel, dat op gedragsonderzoeken bij ’gezonde’ mensen is gestoeld (‘motions of normaal People’, New York 1982). Martson schreef vier fundamentele gedragspatronen die in elke mens zijn terug te vinden, maar wel in verschillende mate.

Menselijk gedrag is in eerste instantie een gevolg van twee wezenlijke invloeden of variabelen, al naar gelang de persoon:

 • zijn omgeving als gunstig of ongunstig waarneemt
 • zichzelf als sterker of minder sterke ziet dan zijn/haar omgeving

Daaruit ontwikkelde Martson een 2- assenmodel, deze dubbele-polariteiten werden later:

 • extravert versus introvert
 • taakgericht versus mensgericht

Op basis van de twee assen nam Martson vier fundamentele D-I-S-C gedragsstijlen die ieder men in zich heeft waar en beschreef deze als volgt:

D= Dominant = taakgericht en extravert gedrag: De drang om controle over te nemen en resultaten te bereiken. D wil uitdagingen aannemen en winnen

I = Invloed = extravert en mensgericht gedrag: De drang om anderen te motiveren, zich uiten en gehoord te worden. I wil anderen overtuigen en beïnvloeden

S = Stabiel = mensgericht en introvert gedrag. De drang naar stabiliteit en harmonie. S wil anderen ondersteunen en voor goede relaties zorgen

C= Consciëntieus = introvert en taakgericht gedrag: De drang het juiste ‘goed’  te doen C wil moeilijkheden vermijden en let op precisie en nauwkeurigheid