PROFESSIONALISEREN VANUIT DE DISC

TWEE DAAGSE TEAMTRAINING ‘PROFESSIONALISEREN VANUIT DISC’

Mensen leren anders, gedragen zich anders en handelen anders. Waarom zou je ze dan als gelijke behandelen?

Samen leren en presteren houdt het in dat je de voorkeursstijl en gedragingen van de ander leert kennen en deze in je voordeel weet te benutten. Dit kan heel onnatuurlijk aanvoelen omdat het zo verschilt van hoe jij het graag zou willen, maar toch…

Binnen o.a. defensie en de zorgsector wordt het DISC profiel veelvuldig gebruikt. Dit zeer krachtig en eenvoudig hulpmiddel  wordt gebruikt om uzelf en anderen beter te leren begrijpen.

Zowel cliënten, teamgenoten als de gehele organisatie zullen hier dan de vruchten van plukken.

Professionaliseren vanuit DISC omvat de volgende vragen:

 • ben je je ervan bewust welke pet je opzet?
 • werken we samen en leren we van elkaar?
 • werken we vanuit dezelfde waarden?
 • zitten we als team nog allemaal op dezelfde koers?
 • is er synergie of doe je dingen alleen nog op de automatische piloot?
 • gebruiken we elkaars kwaliteiten, of verhinderen onderlinge of onuitgesproken irritaties de samenwerking?

Het programma: ervaren, leren en experimenteren:

 • voorbereidingsfase:

-invullen van het DISC profiel, deze worden u toegestuurd

-reflectiespiraal van korthagen doornemen

-principes van feedback geven en ontvangen kunnen benoemen

-formuleren van één persoonlijk leerdoel

 • dagdeel 1 inzicht krijgen in het DISC-model en je eigen voorkeursgedragsstijl

(Wie ben ik-wie is de ander)

 • dagdeel 2 geïnspireerd samenwerken

(Het verworven aanpassingsvermogen gericht inzetten)

Voorbereidingsopdrachten deze worden u toegestuurd

-Karrenwiel van Vroemen

-Piramide van Lencioni

 • afrondingsfase: het concretiseren van enkele actiepunten waar het team de aankomende periode mee aan de slag gaat.

Werkwijze: Leren voor jezelf en de organisatie?:

Wij werken zoveel mogelijk vanuit de kernwaarden van de eigen organisatie. Creatieve werkvormen en het ervaringsgericht leren helpen de professionals om op een leuke, soms confronterende en uitdagende manier organisatiegedrag te beïnvloeden. Bij ervaringsleren gaat het om actie en reflectie. Door bewustwording en de integratie van theoretische verbanden zullen kennis, vaardigheden en beroepshouding worden versterkt.

WAAROM MEEDOEN?

Deze DISC training sluit aan bij de professionalisering van zorgmedewerkers in de breedste zin van het woord. Ben je werkzaam in de zorgsector en wil je doorbraken creëren in je professionele ontwikkeling, in je eigen team of binnen de organisatie? Dan sluit deze training goed aan bij die leerwensen.

RESULTAAT

 • Helpt om persoonlijke talenten beter in te zetten op zowel individueel als teamniveau
 • Maakt inzichtelijk waar jouw talenten en grenzen liggen
 • Bevordert de juiste keuze in ontwikkelinterventies en de duurzame inzetbaarheid
 • Geeft inzicht in het gedrag van anderen, waardoor er wederzijds begrip en betere samenwerking ontstaat

KORTOM: BEWUST BEKWAAM WERKEN AAN JE PROFESSIONELE BEROEPSHOUDING

MAATWERK
DISC is voor ons een tool om versneld in lijn te komen met de organisatiestrategie en dus altijd maatwerk. De inhoud wordt vooraf afgestemd op de ontwikkelwens van de opdrachtgever en de deelnemers. Onze DISC-trainingen zijn inclusief:

 • een persoonlijk DISC profiel voor ieder teamlid
 • een DISC-grid van het gehele team
 • indien gewenst kan er een persoonlijk waarde profiel worden toegevoegd

GEÏNTERESSEERD IN EEN TWEEDAAGSE TRAINING?

Leuk, we zien je inschrijving graag tegemoet. Deze trainingen kunnen zowel in company of op één van onze unieke locaties worden gegeven.

Bel voor meer informatie: 06-12453966 of kijk op www.integraalleren.nl

 
THEORETISCHE ONDERBOUWING VAN HET DISC MODEL

DISC gedragsanalyse

Onderzoek naar menselijk gedrag wijst uit dat mensen effectiever worden naarmate zij zichzelf beter leren (her)kennen. Wie zijn eigen kwaliteiten kent en zich tegelijkertijd bewust is van zijn tekortkomingen kan hier een strategie op ontwikkelen. De DISC gedragsanalyse brengt dit helder en krachtig in beeld.

William Molton Matson ontwikkelde in de twintiger jaren op basis van een omvangrijke studie, een even eenvoudig als praktische persoonlijkheidsmodel, dat op gedragsonderzoeken bij ’gezonde’ mensen is gestoeld (‘motions of normaal People’, New York 1982). Martson schreef vier fundamentele gedragspatronen die in elke mens zijn terug te vinden, maar wel in verschillende mate.

Menselijk gedrag is in eerste instantie een gevolg van twee wezenlijke invloeden of variabelen, al naar gelang de persoon:

 • zijn omgeving als gunstig of ongunstig waarneemt
 • zichzelf als sterker of minder sterke ziet dan zijn/haar omgeving

Daaruit ontwikkelde Martson een 2- assenmodel, deze dubbele-polariteiten werden later:

 • extravert versus introvert
 • taakgericht versus mensgericht

Op basis van de twee assen nam Martson vier fundamentele D-I-S-C gedragsstijlen die ieder men in zich heeft waar en beschreef deze als volgt:

D= Dominant = taakgericht en extravert gedrag: De drang om controle over te nemen en resultaten te bereiken. D wil uitdagingen aannemen en winnen

I = Invloed = extravert en mensgericht gedrag: De drang om anderen te motiveren, zich uiten en gehoord te worden. I wil anderen overtuigen en beïnvloeden

S = Stabiel = mensgericht en introvert gedrag. De drang naar stabiliteit en harmonie. S wil anderen ondersteunen en voor goede relaties zorgen

C= Consciëntieus = introvert en taakgericht gedrag: De drang het juiste ‘goed’  te doen C wil moeilijkheden vermijden en let op precisie en nauwkeurigheid