Integraalleren: leren op verschillende niveaus binnen de organisatie
De beste manier om met veranderingen om te gaan is om medewerkers hierin te trainen en te ondersteunen. Omdat de wereld waarin we nu leven veel sneller en complexer is geworden zal je ze vanuit een integrale benadering moeten aanvliegen. Wij richten ons niet in het oplossen van een enkel problemen, wij bouwen liever mee aan een goede reputatie en een duurzame gedragsverandering!
Integraalleren is geen vaag begrip, of de zoveelste hippe term. Het staat voor leren en veranderen waarbij wij continu oog en oor hebben voor de onderlinge verhoudingen op individueel, team als op organisatieniveau.
Leren vindt niet plaats op commando
Vanuit onze kernwaarden trainen wij op uitdagende en inspirerende locaties. Professionals ervaren dit als veilig waardoor ze gemakkelijk uit hun comfort zone komen. Het ervaringsleren vanuit groepsdynamica en organisatiepsychologie loopt als rode draad door de trainingen heen. Vanuit reflection in action zullen wij als trainers/ veranderaars interveniëren uit zowel de veranderkunde of de begeleidingskunde om een ze hoog mogelijke transfer te kunnen garanderen. Op deze manier worden oude vastgeroeste patronen gemakkelijk doorbroken en worden de beste oplossingen door de medewerkers zelf aangedragen.

Wat teams leren, zal direct moeten bijdragen aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen en voldoende uitdaging bieden voor persoonlijke ontwikkeling.
Onze teamtrainingen zijn zo opgebouwd dat ze elkaar kunnen aanvullen. Wij staan voor een wederzijdse duurzame reputatie en kunnen onze trainingen ondersteunen met begeleid intervisie. Een halve dag om de zes weken is hiervoor gebruikelijk. Wij adviseren dan om leidinggevenden, managers, HRM/ HRD-medewerkers en andere ondersteunende of aanvullende medewerkers te laten aansluiten om het integraal leerproces te bevorderen en te borgen.
Aanbod: Herregistratie SKJ, Teambuilding, Supervisie, Intervisie, Team coaching, Professionele ontwikkeling, Organisatieleren en Teamontwikkeling.

Keywords:
Integraalleren, Teamtrainingen, Herregistratie SKJ, Teambuilding, Teamcoaching, Professionele ontwikkeling, Organisatieleren, Teamontwikkeling, Supervisie