Cultuur informeert en stuurt de strategie. Dit kan zowel tot succes leiden als tot mislukking.
Cameron en Quinn (2006) beschouwen cultuur als ‘bindmiddel’ van een organisatie. Het zorgt voor samenhang en cohesie. Het belang van cultuur in de organisaties is groot. De cultuur weerspiegeld de waarden die worden gekoesterd door alle medewerkers van de organisatie. Leiderschapsstijlen, procedures, symbolen, taalgebruik en regels maken de organisatie uniek.

Cultuur heeft een bindend effect op een organisatie.

Een organisatie onderscheidt zich van andere organisaties door haar cultuur
Cultuur draagt bij aan de identiteit van de leden van een organisatie
Het vergemakkelijkt committent
Het versterkt de stabiliteit van het sociale systeem
Het geeft betekenis aan een organisatie en aangrijpingspunten voor besturing
Organisatiecultuur is binnen grotere bedrijven vaak op te delen in verschillende subculturen die elkaar beïnvloeden. Binnen bedrijven wordt de organisatiecultuur getypeerd als een ‘zachte’ factor maar één met vergaande gevolgen. Veranderingen van cultuur vragen dan ook om volharding en harde maatregelen. Leiders beseffen in een lerende organisatiecultuur dat hun kennis begrensd is en dat het leerproces een gezamenlijke activiteit is.

Om tot een lerende organisatie te komen ben je sterk afhankelijk voor het gedrag van medewerkers op de verschillende niveaus binnen de organisatie. Vanuit een integrale benadering en een allesomvattend plan van aanpak met bijbehorende metaforen spel ondersteunen wij teams inzicht te geven in het huidige en het gewenste organisatiegedrag.