ZO PRESTEREN WE MORGEN BETER DAN VANDAAG

Definitie van de lerende organisatie

“Een lerende organisatie is een organisatie die haar leden of medewerkers in staat stelt de dienstverlening aan te passen aan een voortdurend veranderende omgeving door scholing, ontwikkeling en initiatief te stimuleren”. De kern van ‘lerende organisaties’ is de afgelopen decennia op een diverse manier gepresenteerd: community of practise, agile/ lean, zelfsturende teams, scrum, kennismanagement en talentmanagement. In de kern komt het telkens weer neer op samen leren & presteren.

“LEREN IS GRENSVERLEGGEND, GERICHT OP VERNIEUWING EN GEDREVEN DOOR NIEUSSGIERIGHEID”

Ik geloof er oprecht in dat samen leren en presteren de sleutel tot succes is. Onder leren versta ik vanuit een onderzoekende nieuwsgierige houding kennis creëren en delen om zo in lijn te blijven met de organisatiestrategie. Dit klikt logisch en simpel maar dat is het zeker niet. De kern van organisatieproblemen liggen vaak verscholen. Van tevoren kunnen we dus nooit weten waar we op uitkomen. Wat ik wel weet is dat ik als strategisch adviseur organisatieontwikkeling een breed oplossingsrepertoire met passende interventies heb ontwikkeld die zowel de focus legt op de mensen als het resultaat.

Visie: samen leren en presteren

Missie: maak van je werkomgeving een leeromgeving

 

Kernwaarden

Verdiepen

We mogen nooit vergeten dat het verleden ons tot hier heeft gebracht. Vanuit verschillende invalshoeken kijken we terug op het verleden. Wat was succesvol en kunnen we behouden en wat remt ons nu af.

Verantwoord

Het psychologische contract is hierdoor enorm belangrijk. Want wanneer de veranderdynamiek eenmaal zijn intrede heeft gedaan gaan de persoonlijke belangen een rol meespelen wat weer van invloed is op het gedrag van alle medewerkers. 

Verbinden

Integraalleren zoekt vanuit de context continu de verbinding tussen krachtige professionals, zelforganiserende teams en een wendbare organisatie. Wanneer we dreigen vast te lopen kunnen bewezen modellen, creatieve werkvormen, vakbladen en literatuur ondersteunend zijn om de eigen denkbeelden en overtuigingen ter discussie te stellen. Nadat de verschillende verbindingen zijn gemaakt is het aan de medewerkers zelf om de praktisch uitvoering aan de slag te gaan.

Veranderen

Hoe we de dingen hier doen is voor mij dominant en niet zozeer wat we denken te doen. Lerende organisatie hebben een duidelijke focus en zijn in staat om samen te leren en te presteren. Zo weten ze zich op basis van wederzijdse aantrekkelijkheid continu aan te passen aan een veranderende omgeving. 

Verankeren

Wat iemand heeft geleerd moet blijken uit wat hij ermee doet. Om de transfer te verhogen borgen en verzorgen wij onze trajecten met begeleid intervisie, supervisie en advies aan het strategisch management. https://www.integraalleren.nl/werkwijze-integraalleren/