INTERGRAALLEREN


Visie: samen leren & presteren


Missie: maak van je werkomgeving een leeromgeving

Mijn verhaal

Binnen defensie heb ik mogen ervaren hoe het is om voor 100% te kunnen vertrouwen en bouwen op de mensen waarmee je werkt. Dit werkt voor mij verslavend en dan wil je ook gewoon niets anders meer. Ik heb gedurende mijn loopbaan ondervonden dat veel organisaties hiernaar streven maar in de praktijk mee worstelen. Vanuit deze gedachte heb ik Integraalleren opgezet.

Ik hecht veel waarde aan de organisatiecultuur en de strategische keuzes. Dit is voor mij veel meer dan een document wat ergens in een la ligt, of een poster wat ergens nietszeggend aan een muur hangt. Organisaties moeten in mijn optiek trots zijn op hun cultuur.

Organisatiecultuur is het DNA van de organisatie en zorgt voor samenhang, verbinding en geeft houvast in onzekere tijden.

Uit ervaring weet ik dat de echte problemen verscholen liggen. Vooraf kun je niet zeggen wat je gaat doen. De context bepaalt de interventies, deze kan komen uit de veranderkunde of de begeleidingskunde.

Onze kernwaarden

Integraalleren leert organisaties wendbaar te blijven. Dit doen wij door de leden vanuit een breed handelingsrepertoire te verrassen en te inspireren. Hierdoor houden ze zichzelf in beweging richting de gewenste doelstelling, waarbij er altijd voldoende ruimte is voor de eigen professionele ontwikkeling.

VERDIEPEN

We mogen nooit vergeten dat het verleden ons tot hier heeft gebracht. Vanuit verschillende invalshoeken kijken we terug op het verleden. Wat was succesvol en kunnen we behouden en wat remt ons nu af. Beleidsdocumenten en concrete ervaringen geven ons handvatten van waaruit we elkaar kunnen bevragen. Vanuit de verschillende perspectieven ontstaat er zo een voorlopige probleemstelling. Deze probleemstelling wordt door de verschillende lagen anders geïnterpreteerd. Of je nu wil of niet, de belangen liggen nu eenmaal anders. Het is zaak om vanuit een integrale benadering te kijken of de visie overeenkomt met de realiteit.

VERANTWOORD

Het psychologische contract is hierdoor enorm belangrijk. Want wanneer de veranderdynamiek eenmaal zijn intrede heeft gedaan gaan de persoonlijke belangen een rol meespelen wat weer van invloed is op het gedrag van alle medewerkers. De verschillende perspectieven komen gedurende het verander en ontwikkelproces steeds dichter en dichter bij elkaar. Wanneer de leden op de verschillende lagen elkaar meer begrijpen zal er vanuit wederzijds begrip een creatiever onrust ontstaan die nodig is om samen zinvol te veranderen.

VERBINDEN

Integraalleren zoekt vanuit de context continu de verbinding tussen krachtige professionals, zelforganiserende teams en een wendbare organisatie. Wanneer we dreigen vast te lopen kunnen bewezen modellen, creatieve werkvormen, vakbladen en literatuur ondersteunend zijn om de eigen denkbeelden en overtuigingen ter discussie te stellen. Nadat de verschillende verbindingen zijn gemaakt is het aan de organisatieleden zelf om binnen de kaders van de organisatiestrategie de reis voort te zetten.

VERANDEREN

Hoe we de dingen hier doen is voor mij dominant en niet zozeer wat we denken te doen. Lerende organisatie hebben een duidelijke focus en zijn in staat om samen te leren en te presteren. Ze betrekken hun meest waardevolle bezit, de professionals bij ontwikkelingen en zijn consistent in hun gedrag. Zo weten ze zich op basis van wederzijdse aantrekkelijkheid continu aan te passen aan een veranderende omgeving.

VERANKEREN

Wat iemand heeft geleerd moet blijken uit wat hij ermee doet. Om de transfer te verhogen borgen en verzorgen wij onze trajecten met begeleid intervisie, supervisie en advies aan het strategisch management.

https://www.integraalleren.nl/werkwijze-integraalleren/