Professionele ontwikkeling herregistratie SKJ Integraalleren

Deze registerpunten kunt u als behalen door het volgen van een geaccrediteerde teamtrainingen bij Integraalleren of het volgen van supervisie en intervisie trajecten ten behoeve van de professionele ontwikkeling. Wij zijn bij het LVSC (landelijke vereniging van supervisoren en coaches) geregistreerd.
50 punten reflectie
50 punten vrije ruimte
60 punten scholing

In de reflectievoorwaarden van het SKJ (stichting kwaliteitsregister jeugd) kunt u nakijken of de reflectie die op u van toepassing is en aan deze voorwaarden voldoet. Is dat niet het geval dan kan de reflectie in sommige gevallen meetellen in de vrije ruimte, zoals onze geaccrediteerde teamtraining de reflecterende professional.

Alleen de reflectie die gevolgd is binnen uw herregistratie termijn kan meetellen voor uw herregistratie. LVSC is Landelijke Vereniging voor Supervisie & Coaching. Uw supervisor moet geregistreerd zijn bij deze vereniging.

• Beinvloeden van de organisatiecultuur
• Cliënt en klantgericht werken
• Autonomie vergroten: versterken van kennis, eigen kracht en zelfregie
• Weerstand omzetten naar veranderbereidheid
• Vergroten van de professionele ruimte
• Werken en leren vanuit een integrale blik
• Bewust reflecteren
• Geïnspireerd samenwerken
• Afgewogen keuzes maken, verantwoordelijkheid dragen en afleggen