Ervaringsleren voor studenten MBOI-HBO

Onze doelstelling is om de veelal saaie theorieën tot leven brengen. Vanuit bewustwording leert de aanstormende professionals zichzelf beter (her)kennen. Hierdoor zal er verdieping ontstaan in de persoonlijke ontwikkeling.

Ervaringsleren
Uit de schoolbanken houdt in dat bij ons het ervaringsleren centraal staat. Wij verbinden dit aan de basistheorieën waar bijna iedere professional mee te maken krijgt. Dit doen wij door groepsprocessen te beïnvloeden in combinatie met groepsdruk. Gedurende de dag(deel) zullen de instructeurs/ coaches/ supervisors afhankelijk van de soort opdracht ‘bewust spelen’ met de diverse leiderschapsstijlen om zo de leerlingen uit hun comfortzone te halen.

Tussen de activiteiten door vindt er vanuit reflectie in action een continue afstemming plaats en is er tijd en ruimte voor feedback en reflectie.

Onze kracht: wij brengen de veelal saaie theorieën tot leven.
Dit doen wij door het vertellen van veelal aangrijpende verhalen uit eigen praktijk, werken met acteurs en toptalenten uit de sport of het bedrijfsleven.

Deze training leent zich uitstekend voor MBO en HBO studenten. Vanuit deze praktijkervaring hebben ze al eens geëxperimenteerd met verschillende theorieën. Vanuit bewustwording en een integrale benadering zullen ze meer verdieping en verbinding weten te leggen tussen deze verschillende theorieën en modellen. Vanuit bewustwording wat vertaald wordt in een persoonlijk actieplan krijgen ze meer verdieping in hun hun:

POP, persoonlijk ontwikkelingsplan
Portfolio
Reflectieverslagen (supervisie)
Resultaat: de ‘aanstormende professionals’ krijgt naast een ontzettende leuke, confronterende en bovenal leerzame dag(deel) vanuit ervaring inzicht in:

Groepsdynamische processen
Groepsdruk
Teamrollen
Leiderschapsstijlen
Weerstand
Kwaliteiten, valkuilen, allergieën en uitdagingen
Blinde vlekken
Positioneren
Communiceren
Reflecteren
Feedback geven
Hoe beter de voorbereiding, hoe meer verdieping
Formuleren van een persoonlijke leerdoel
Invullen kernkwadrantenmodel
Doornemen reflectiespiraal van korthagen