versnel het leren, verander het gedrag, verbeter het resultaat

Wij sluiten aan bij wat er al is en gebruiken talent, ervaring en diversiteit om succesvol te veranderen. Vanuit een integrale blik kijken we naar de volgende aandachtsgebieden:

 1. Organisatiestrategie; waar gaan en staan we voor
 2. Context, gevoed door interne en externe invloeden
 3. Veranderbereidheid, het gedrag van de medewerkers versus de verandercapaciteit en noodzaak van de organisatie
 4. De organisatiecultuur, de waarden en normen
 5. Kennis creëren, delen en borgen

Waar de pijn zit kunnen we van tevoren niet exact bepalen. Wij werken vanuit de organisatiecontext. Vanuit een krachtig leerlandschap nodigen wij de professionals uit om vanuit verschillende perspectieven naar unieke situaties te kijken. De vraag is dan:

Wat moet ik of moeten mijn collega’s doen of laten om in lijn te komen en te blijven met de organisatiestrategie?”

Een combinatie van: creativiteit, veranderkunde en begeleidingskunde

Wij kiezen bewust voor meerdere modellen om aan te geven dat een model ook maar een model is. Conceptueel model Integraalleren
Modellen zijn pas van meerwaarde als het direct bijdraagt aan het ontwikkel of veranderproces.
De context bepaalt de keuze van interventie.

Groepsdynamica,  kernkwadranten, reflectiespiraal, DISC, conflicthanteringsstijlen, roos van Leary, ijsberg/ trekken versus reizen, leerstijlen, organisatiecultuur definieren, organisatiepsychologie, teamontwikkelingsfases, INK model, leiderschapsstijlen, co-creatie, lerende organisatie, dubbelslagleren, transitie curve, weerstand strategie model, fasemodel van Lewin, ui model, kenniswaardeketen, UI- model, karrenwiel enz enz 

https://managementmodellensite.nl/modellen-categorieen/ 

Stappen

 1. Introductie

Na de intake en een grondige analyse begint Integraalleren de trainingen met het kennis maken en het maken van gezamenlijk afspraken voor een veilige leersituatie. Integraalleren heeft daarbij oog en oor voor al wat het veranderproces kan verstoren.

 1. Van visie naar de realiteit

Om succesvol te zijn en te blijven zijn er acties voor, tijdens en na een training nodig. Na het duiden van het huidige gedrag, (individueel, team als op organisatieniveau) is het doorgronden van patronen en rituelen een bewust proces.

 1. Integraal leren

Leren is van meerwaarde als professionals in staat zijn om vanuit verschillende perspectieven naar de weerbarstige realiteit te leren kijken. Om dit te realiseren gebruiken wij diverse werkvormen uit de veranderkunde en begeleidingskunde

 1. Waar draait het om?

Meestal ligt de ware aard van het zichtbare probleem verscholen. Het is gevoed door eerdere gebeurtenissen, persoonlijke omstandigheden, eigen interpretaties en (voor)oordelen. Luisteren en conceptualiseren vormt de basis tot verandering.

 1. Wat zegt de wetenschap?

Bewezen modellen, vakbladen en -literatuur geven inzicht, tonen voorbeelden en stemmen tot nadenken om de onderstroom te verbinden met de bovenstroom van de organisatie. Het blikveld wordt verbreed waardoor teamleden vanuit een ander denkraam leren kijken.

 1. Route bepalen

‘Wij’ breder is dan ons team, en belangrijker dan ‘Ik’. Vanuit diversiteit en co-creatie bepalen teams concrete en haalbare doelen om gezamenlijk in lijn te komen en te blijven met de organisatievisie.

 1. Actief experimenteren

Kennis heeft geen enkele waarde tenzij je het in de praktijk brengt. Vanuit het ervaringsleren ervaren professionals de kracht van experimenteer en reflecteer gedrag en zien wat dat bij de ander oproept. Hierdoor is ieders vakmanschap beter en breder bekend en kan het optimaal worden benut.

 1. Creëren van nieuw perspectief

Ervaringen, nieuwe inzichten en andere handelingsvaardigheden worden in deze fase gekoppeld naar de dagelijkse realiteit.

 1. Resultaat

Na succes ervaringen in de trainingen helpen de leden om oude vastgeroeste patronen loslaten te laten. De kracht van feedback en reflectie, het (h)erkennen van elkaars vakmanschap. Experimenteergedrag en het vergroten van de professionele ruimte zal deel uit moeten maken van de organisatiecultuur waardoor de organisatiecontinu leert.

 1. Transfer

Vanuit positieve ervaringen en verkregen vertrouwen worden professionals weer trots op hun eigen vakmanschap.