Interim: teamleider/ change manager

“Veranderen vanuit visie, sturen op feiten en werken met gevoel”.

Een onorthodoxe benadering, wetenschappelijk inzicht, humor en een ‘hands on’ mentaliteit helpen mij om een creatieve onrust te creëren die aanzet tot een duurzame gedragsverandering.

De kunst en kunde van integraal leren & veranderen is om dit te met wetenschappelijk inzicht, overtuiging en betrokkenheid te doen. Wat mij uniek maakt is dat ik als interim zowel kan ontwerpen als creëren. Afhankelijk van de doelstelling neem ik gemakkelijk verschillende rollen aan om de doelstelling te behalen. Creëren en veranderen heeft vooral te maken: blikverruiming, uitgaan van de eigen kracht, confrontaties met onverwachte of ongewone gebeurtenissen durven aangaan en verbinden.

Door scherp te luisteren en te benoemen wat ik waarneem ben ik goed in staat om op de verschillende lagen binnen organisaties aansluiting te vinden bij de medewerkers. Op deze manier ben ik in staat om op korte termijn vastgeroeste patronen te doorgronden en hiervoor samen succesvolle oplossingen voor te bedenken.

Specialisaties: zowel trainer, coach als veranderkundige

Soms heb je even een duwtje nodig van een ander om zelf te ervaren wat en verandering jou oplevert. Zonder dat duwtje had je het waarschijnlijk niet ervaren

Veranderkundige: MCC (Master of Culture and Change)

Als veranderkundige ben ik goed in staat om verbanden te leggen tussen de beoogde organisatiestrategie en de huidige realiteit. Complexe organisatievraagstukken kan ik ontleden op de verschillende lagen binnen de organisatie waarna ik met een een advies of oplossing kom. Vanuit een integrale benadering weet ik telkens weer de werkelijkheid uiten te rafelen om ze vervolgens weer met elkaar te verbinden. Veranderen wordt zo: leuk, leerzaam en zinvol.

Begeleidingskundige: geregistreerd supervisor bij de LVSC (Landelijke Vereniging van Supervisie en Coaching)

Weten wie je bent, waar je staat of intensief werken aan deskundigheidsbevordering; dat vraagt stilstaan en reflectie. Het van binnen naar buiten leren staat bij ons centraal. Als geregistreerde coaches en supervisoren kunnen wij aantonen dat wij werken aan professionele en persoonlijke ontwikkeling en voldoende actief zijn in ons vakgebied.

Teamtrainer: teamontwikkeling/ teambuilding:

Vanuit mijn ruime werkervaring en diverse opleidingen heb ik een diversiteit aan didactische modellen en creatieve werkvormen in mijn rugzakje zitten Deze kan ik vanuit reflection-in-action inzetten. Door niet alles voor te schotelen, maar bewust gedeeltes open te laten, probeer ik teams zoveel mogelijk zelf met oplossingen te laten komen.

Teambuilding (Outdoor instructeur)

Actief experimenteren (het ervaringsleren) met vernieuwde inzichten, geven van feedback en momenten van reflectie staan binnen deze methodiek centraal om vanuit een andere context versneld in lijn te komen met de organisatiestrategie.

Hoe anderen mij typeren

  • Positieve basishouding
  • Open, eerlijk en inlevend
  • Wetenschappelijk inzicht
  • Analytisch
  • Verbindend
  • Doelgericht: kan anderen enthousiasmeren, motiveren maar durft ook te corrigeren
  • Zelfstandig
  • Ondernemend (ziet altijd kansen

Resultaat

Zinvol veranderen door perspectieven te integreren

Weerstand wordt omgezet in veranderenergie

Leren op het werk en van het werk

Pro-actief, allen hebben oog voor kritieke punten

Bewustwording van de organisatiecultuur

De afgelopen vier jaar heb ik vanuit verschillende rollen voor de volgende opdrachtgevers Interim opdrachten uitgevoerd:

https://www.zorgmanagementgroep.nl/

https://www.adept-zorg.nl/ 

https://www.interimzorg.nl/ 

https://www.fortemzorg.nl/

https://www.zekeronzezorg.nl/

https://pidz.nl/ 

https://www.vereniginghogescholen.nl/hogescholen

https://www.jeugdzorgnederland.nl/

https://www.defensie.nl/