Visie Integraalleren

Samen leren en presteren

Visie: samen leren & presteren

Missie: maak van je werkomgeving een leeromgeving

INTEGRAALLEREN
Als we alleen maar zouden kijken naar de teamprestaties dan mis je de volgende drie essentiële aspecten die er absoluut toe doen om in lijn te komen en te blijven met de organisatiestrategie:

De professionele ontwikkeling, omdat professionals voor een groot deel nu eenmaal zelf bepalen wat ze doen en laten in hun dagelijks handelen.

De organisatiestrategie, een ideaalbeeld wat vaak vertaalt is in unieke kernwaarden en een strategisch plan.

De context bepaald de mate van overlap en de interventies die daaruit voortkomen. Vanuit reflection-in-action komen onze interventies uit zowel de veranderkunde als de begeleidingskunde.

KERNWAARDEN
Onze kernwaarden dienen als ethisch kompas voor ons handelen.

VERDIEPEN
Wij verdiepen ons in de opdracht, sluiten aan bij de hulpvraag en interveniëren vanuit eigen ervaringen en diverse wetenschappelijke inzichten.

VERANTWOORDELIJKHEID
Verantwoordelijkheid pakken en nemen om zo de geformuleerde doelstellingen te realiseren. Je bent immers zelf verantwoordelijk voor wat je doet en laat om zo je eigen ontwikkeling en de teamperformance continue te verbeteren en/of aan te passen aan de omstandigheden.

VERBINDEN
Wij verbinden vanuit verschillende modellen en inzichten de krachtige onderstroom met de bovenstroom van de organisatie.

VERANDEREN
Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden. Wij creëren een platform waarbinnen teamleden op een veilige manier kunnen experimenteren. Door onze aanpak laten we mensen vanuit hun eigen overtuigingen op basis van feedback en reflectie keuzes maken om zo in lijn te komen en te blijven met de doelstellingen.