TRAINING – COACHING & ADVIES
BINNEN DE ZORGSECTOR, HULP EN DIENSTVERLENDE ORGANISATIES

De werkplek als leerplek
Lange tijd stond het aanleren van routines en uitvoerende vaardigheden door middel van opleiden centraal. Tegenwoordig gaat het veel meer over: continu aanpassen aan de omgeving, competentieontwikkeling, de wens elke dag een stukje beter te worden, creëren van vertrouwen en het loslaten van het oude vertrouwde. Dit vraagt om herbezinning en daadkracht.

Integraal leren is zinvol veranderen
Zie je wel het heeft wel degelijk zin

Veranderen is een integraal proces dat de gehele organisatie beïnvloedt en waar volgens ons de gehele organisatie invloed op heeft. De werkelijke dynamiek binnen veranderende organisaties laat zich dan ook moeilijk vangen vanuit één benaderingswijze. Ons vertrekpunt is de organisatiestrategie. Na een grondige analyse gebruiken wij diverse wetenschappelijke modellen en nemen vanuit onze expertise verschillende rollen aan om tot vernieuwd inzicht te komen. Hierdoor ontstaat er van binnenuit een creatieve onrust waardoor veranderen zinvol wordt.

Allesomvattend: trainer, coach/ supervisor als verandermanager
Vanuit kansen en een krachtige leeromgeving faciliteren wij: teamontwikkeling, deskundigheidsbevordering en verandering.

Wat ons uniek maakt is dat wij vanuit het geheel continu op zoek naar de verbinding met jezelf, de ander en met de organisatie. Wij positioneren ons vanuit de verschillende rollen tussen de belanghebbenden, geven medewerkers verantwoordelijkheid en staan open voor tegenspraak. Laagdrempelig, inhoudelijk, inspirerend en vanuit een ‘hands on mentaliteit’ het goede voordoen kenmerkt onze aanpak.

Rendement integraal leren & veranderen
Betere samenwerking tussen de verschillende niveaus
Je kijkt vanuit meerdere perspectieven naar unieke situaties
Optimaal benutten van kennis en ervaring op de verschillende lagen binnen de organisatie
Medewerkers nemen meer initiatieven (ervaringsleren), autonomie wordt vergroot en de deskundigheid versterkt
Meer participatie, minder weerstand
Pro-actieve, risico’s zien we aankomen
Hogere transfer, leren en veranderen wordt van binnenuit (cultuur) gevoed
Borgen en verzorgen
Wat iemand heeft geleerd moet blijken uit wat hij ermee doet.

Wij sluiten zoveel mogelijk aan bij wat er al is en werken graag samen met de eigen professionals, (methodiek) coaches, trainers of sluiten aan bij lopende development trajecten. Wij borgen en verzorgen onze trainingen en verandertrajecten met advies, begeleide intervisie, supervisie en coaching.