Integraalleren Kennis, ervaringsleren, teamtrainingen

Integraalleren: een combinatie van leren en veranderen
Sleur, futloosheid en het doorbreken van oude vastgeroeste patronen die door de tijd zijn ingehaald doorbreek je niet met een enkele teamtraining, teambuilding of een inspirerende sessie door een goeroe of veranderaar.

Integraalleren is gebaseerd op de verbinding tussen een aantal basistheorieën vanuit de begeleidingskunde als de veranderkunde. Een belangrijk element is dat het bewust veranderen en leren vooral op de werkvloer moet plaatsvinden. Zo starten wij niet alleen een organisatieverandering, wij weten hem ook te verzorgen en goed af te maken.

Aandachtsgebieden:

Organisatiestrategie, waar gaan en staan we voor
Context, gevoed door interne en externe invloeden
Veranderbereidheid, het gedrag van de medewerkers versus de verandercapaciteit en noodzaak van de organisatie
De organisatiecultuur, de waarden en normen
Kennis creëren, delen en borgen
Veranderen is deze elementen met elkaar verweven om de doelstellingen te behalen. Dit kost nu eenmaal tijd en energie. De kunst is om het ‘leren’ te koppelen aan de gewenste gedragsverandering op individueel, team als op organisatieniveau.

Integraalleren onderscheid zich van andere adviesbureaus door veranderingen vanuit een bottom-up benadering ‘on the Job’ te realiseren. Vanuit de gedachte “we praten niet alleen maar over een verandering, wij zijn allen deelnemers aan die verandering” maakt onze werkwijze uniek!

Onze visie en trainingsmethode maakt dat Integraalleren de methode is voor:
Het richten, inrichten en verrichten van organisatiedoelstellingen
Professionaliseren
Het structureel oplossen van complexe problemen door integraal te veranderen
Het vergroten van het zelfsturend vermogen van binnenuit
Het verbinden van de krachtige onderstroom met de bovenstroom van de organisatie
Borgen en verzorgen:
Wanneer teams struikelen zijn we erbij. Als trainer/coach of als interim zullen we op het juiste moment interveniëren. Vanuit onze brede expertise kunnen we gemakkelijk de verdieping in om zo theorie te verbinden aan de praktijk, of omgekeerd. Dit doen we met visie, passie en creativiteit.

“Wat iemand heeft geleerd moet blijken uit wat hij ermee doet”

Begeleid intervisie, feedback & reflectie ondersteunen dit veranderproces. Hierdoor weten we onszelf continu te verbeteren en houden we richting. Gedurende dit proces trekken wij ons steeds verder terug en zal het team/ strategisch management vanuit eigen succeservaringen steeds meer zelfsturend worden.