Supervisie (Siegers 2002) is een methodische wijze van deskundigheidsbevordering. Supervisie richt zich vooral op beroepen waarin interactie met andere mensen een belangrijke rol speelt. De supervisiemethodiek richt zich op integratie van denken, voelen en handelen in relatie tot deze persoon, in dit beroep, binnen deze werksituatie. Deze methode van begeleiden is afgestemd op de eigen leerbehoeften en -doelen van individuele medewerkers.

Doel:

het eigen handelen in beroepssituaties onder de loep nemen
leren het eigen handelen duurzaam te verbeteren

Beroepsregistratie helpt bij de verbetering en het behoud van de kwaliteit van de professionals. Professionals moeten zich daarom registreren om aan te tonen dat ze bewust bekwaam zijn en blijven.