TRAINING COACHING ADVIES

VAN VERANDEREN NAAR CONTINU VERBETEREN

“In Nederland associeert men leren vooral nog met onderwijs in een klaslokaal, maar juist de werkvloer biedt grote kansen”

Klassieke verander en opleidingstrajecten hebben binnen onze kenniseconomie een averechts effect. Het gevolg is onnodige frustraties en irritaties onder de leden. Vastgeroeste patronen, weerstand en sleur doorbreek je dan ook niet met een enkele teamtraining/building, het volgen van een hype of een enkele inspirerende sessie door een goeroe. Het vraagt om een éénduidige visie een allesomvattend plan van aanpak waar werken en leren samen komen.

Samen doorgronden en verbinden
Leren beschouwen wij dan niet als een vooraf gepland ritueel die je moet volgen. Wij benaderen het als een gezamenlijke trektocht waar eenieder invloed op heeft. Wij sluiten aan bij wat er al is en creëren met onze aanpak een creatieve onrust die aanzet tot duurzaam veranderen.

Een integrale benadering
1. Organisatiestrategie: waar gaat en staat de organisatie voor
2. Context: gevoed door interne en externe invloeden
3. Veranderbereidheid: het organisatiegedrag versus de verandercapaciteit en behoefte van de organisatie
4. De organisatiecultuur als bindmiddel van de organisatie
5. Kennisproductiviteit: kennis creëren, delen, toepassen en borgen op verbeteringen en vernieuwingen van werkprocessen, producten en diensten

Leren vindt niet plaats op Commando
Vanuit een krachtig leerlandschap weten wij telkens weer professionals te verrassen, uit te dagen en te inspireren. Onze trainingsprogramma’s stimuleren en ondersteunen wij het van binnen naar buiten leren. Dit levert simpelweg meer op omdat de leden op basis van eigen vakmanschap en motivatie keuzes hebben gemaakt.

Ons aanbod
• Teamontwikkeling
• Professionele ontwikkeling
• Cultuurverandering
• Teambuilding
• Teamcoaching
• Change management (interim opdrachten)

Borgen en verzorgen
“Wat iemand heeft geleerd moet blijken uit wat hij ermee doet”
Trainingen en verandertrajecten begeleiden wij met intervisie, supervisie en coaching. Vanuit succeservaringen weten de professionals zichzelf continu te verbeteren, inspireren ze elkaar en houden koers richting de beoogde doelstelling.

Geaccrediteerd
Onze trainingen zijn geaccrediteerd in het SKJ-kwaliteitsregister. Professionals die zich hebben aangemeld bij dit kwaliteitsregister kunnen de reflectie, intervisie en trainingen gebruiken voor hun (her-)registratie.