Teambuilding: naast het hebben van een leuke dag, moet je er ook nog wat aan hebben!
Onze teambuilding is effectief omdat wij op een leuke, actieve en uitdagende manier teams laten ervaren waar ze in de praktijk tegen aanlopen. Dit verbinden wij aan relevante theorieën (veranderkunde & begeleidingskunde) en persoonlijke worstelingen waarbij we aansturen op oplossingsgericht denken en handelen. Vervolgens maken we de transfer naar de huidige realiteit. Veelgehoorde opmerkingen zijn “Oh zo werkt dat dus voor mij, ik wist niet dat je daar moeite mee had, had ik dit maar eerder geweten…. zijn uitspraken die vaak voorbij komen.

Teambuilding: actief experimenteren met vernieuwde inzichten
Ervaringsleren staat bij ons centraal om op een leuke en uitdagende manier organisatiegedrag te beïnvloeden en veranderingen en ontwikkelingen in gang te zetten. Bij ervaringsleren gaat het om actie en reflectie. Door bewustwording en de integratie van theoretische verbanden zullen kennis, vaardigheden en beroepshouding worden versterkt. Wij werken altijd vanuit de kracht van de eigen organisatie, deze kernwaarden zijn leidend voor ons programma!

Wij creëren een krachtig leerlandschap door aan te sluiten bij wat er al is. Laten de leden zoveel mogelijk experimenteren met vernieuwde inzichten, maar confronteren daar waar nodig. Het geven van feedback en momenten van reflectie staan centraal om zinvol te veranderen.

Teambuilding is véél meer dan een spelletje doen
Brede blik, problemen niet enkel benoemen, maar doorgronden en verbinden
Vakkennis en aangereikte theorieën kunnen ombuigen tot werkbaar materiaal
Samenwerken, het WIJ is breder dan ons team en belangrijker dan IK
Emoties kunnen reguleren en diversiteit gericht kunnen inzetten
Om kunnen gaan met onverwachte gebeurtenissen, prioriteiten kunnen stellen
Constructief feedback kunnen geven en ontvangen
Reflecteren gestructureerd terug kijken en nadenken over je eigen handelen
Vanuit eigen drijfveren het geleerde toepassen in de eigen beroepspraktijk