Herregistratie SKJ Integraalleren

Supervisie/ intervisie

geaccrediteerde teamtrainingen in de vrije ruimte “de reflecterende professional”

Hoe de transities van de jeugdzorg brengt veel organisaties ertoe om de rol van professionals in een ander licht te zien en in het verlengde hiervan werkprocessen anders te definiëren. Om dit goed op te pakken is een doorlopen leerproces nodig waarin reflectie essentieel is.

Deze registerpunten kunt u behalen door LVSC-supervisie te volgen of deel te nemen aan (inter)collegiale of begeleide intervisie. In de reflectievoorwaarden van het SKJ kunt u nakijken of de reflectie die op u van toepassing is en aan deze voorwaarden voldoet. Is dat niet het geval dan kan de reflectie in sommige gevallen meetellen in de vrije ruimte, zoals onze geaccrediteerde teamtraining de reflecterende professional.

Alleen de reflectie die gevolgd is binnen uw herregistratietermijn kan meetellen voor uw herregistratie. LVSC is Landelijke Vereniging voor Supervisie & Coaching. Uw supervisor moet geregistreerd zijn bij deze vereniging.