Integraalleren: Wij brengen leren en werken dichter bij elkaar

Sleur, futloosheid en het doorbreken van oude vastgeroeste patronen die door de tijd zijn ingehaald doorbreek je niet met een enkele teamtraining, teambuilding of een inspirerende sessie door een goeroe of veranderaar. Integraalleren start niet alleen een verandering, wij weten hem ook te verzorgen en goed af te maken.

Integraal trainen & ondersteunen
Vanuit een integrale blik zal je naar minimaal naar de volgende aandachtsgebieden; kunnen, willen & durven kijken om succesvol te zijn en blijven:

• Organisatiestrategie, waar gaan en staan we voor
• Context, gevoed door interne en externe invloeden
• Veranderbereidheid, het gedrag van de medewerkers versus de verandercapaciteit en noodzaak van de organisatie
• De organisatiecultuur, de waarden en normen
• Kennis creëren, delen en borgen

Veranderen is deze elementen met elkaar verweven om de doelstellingen te behalen. Dit kost nu eenmaal tijd en energie. Integraalleren onderscheid zich van andere adviesbureaus door veranderingen vanuit een bottom-up benadering ‘on the Job’ te realiseren. Vanuit de gedachte “we praten niet alleen maar over een verandering, wij zijn allen deelnemers aan die verandering” maakt onze werkwijze uniek!

Onze visie en trainingsmethode maakt dat Integraalleren de methode is voor:
• Het richten, inrichten en verrichten van organisatiedoelstellingen
• Het doorbreken van oude vastgeroeste patronen
• Het structureel oplossen van complexe problemen door integraal te veranderen
• Het vergroten van het zelfsturend vermogen van binnenuit
• Het verbinden van de krachtige onderstroom met de bovenstroom van de organisatie

Succesvol veranderen
Wanneer teams struikelen zijn we erbij en kunnen op het juiste moment interveniëren. Dit doen wij vanuit visie, passie en creativiteit. Vanuit de veranderkunde & begeleidingskunde zijn wij in staat om trainingen en ondersteuning te verzorgen op de richting, inrichting & verrichting binnen de organisatie.

Borgen & verzorgen
Wij stimuleren de gewenste organisatiecultuur en beïnvloeden de integrale samenwerking waarbij er voldoende ruimte is voor de eigen professionele ontwikkeling. Feedback en reflectie ondersteunen dit veranderproces. Hierdoor weten we onszelf continu te verbeteren en houden we koers. Gedurende dit proces trekken wij ons steeds verder terug en zal het team vanuit succeservaringen steeds meer zelfsturend worden.

Doelgroep
• Dienstverlenende organisaties
• MBO & HBO studenten die versneld willen leren, zie professionele ontwikkeling