Integraalleren onderkent het belang van commitment.
Hoe kan je komen tot een lerende organisatie als veel medewerkers geen binding (meer) hebben met het bedrijf en routinematig, ongemotiveerd hun werk uitvoeren?

Trouw, verbondenheid, betrokkenheid en inzet kunnen immers niet opgelegd worden, maar zij worden van binnenuit gevoed mede door de organisatiecultuur, de organisatiestructuur, de sfeer, de waardering, het stimuleren en faciliteren van het optimaal uitvoeren van het werk.

Werken in de zorg- hulp en dienstverlening is voor de uitvoerende professional immers veel meer dan alleen een manier om geld te verdienen. Het gaat vooral om bevlogenheid, passie, motivatie, betrokkenheid, het zinvolle persoonlijke contact en het gebruik maken van eigen vakmanschap en creativiteit.
Maar soms staan al deze goede bedoelingen zwaar onder druk, zeker als in korte tijd ingrijpende veranderingen moeten worden doorgevoerd.
Integraalleren gaat het nieuwe seizoen samenwerken met het hoogste klimbos van Nederland, Klimbos Gooi en Eemland. Hier zullen wij diverse teambuildingsactiviteiten ‘nieuwe’ stijl gaan geven.

Door de werelden van veranderkunde en begeleidingskunde te combineren zullen teams ervaren dat commitment een absolute voorwaarde is om weerstand om te buigen naar veranderbereidheid.
Het creëren van commitment zal waarschijnlijk op 23 meter hoogte een extra dimensie krijgen.