DISCLAIMER

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website https://www.integraalleren.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Integraalleren zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Integraalleren niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Integraalleren garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Integraalleren wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Wanneer Integraalleren links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Integraalleren aanbevolen. Integraalleren aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website.

Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door de Integraalleren niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. Verzoeken tot plaatsing van links naar websites van derden op https://www.integraalleren.nl worden getoetst aan een aantal criteria. Alle tekst, afbeeldingen of welke uiting dan ook uitgedragen via deze website valt onder het intellectueel eigendom van Integraalleren. Het is verboden om van de website https://www.integraalleren.nl enige voornoemde afbeeldingen of tekst te kopiëren en te gebruiken voor andere doeleinden. Met speciale software checken wij regelmatig op het internet of er misbruik van gemaakt. Daarin zullen wij juridische maatregelen treffen indien dit blijkt, mits er op een correcte wijze afstand van gedaan wordt of er een bronvermelding wordt aangegeven.