DISC Trainingen

PROFESSIONALISEREN VANUIT HET DISC-MODEL
De DISC Analyse geeft je in begrijpelijke taal en in een helder kleuren-diagram, zicht op jouw eigen gedragsvoorkeuren, in relatie tot de voorkeuren van anderen.

De DISC Analyse benoemt persoonlijke groei- en ontwikkelgebieden en geeft tips voor de communicatie met anderen. DISC draagt daardoor bij aan wederzijds begrip en betere communicatie, zonder dat daarbij mensen in “hokjes” worden geplaatst. Menselijk gedrag is complex, maar dankzij DISC toch begrijpelijk