PROFESSIONELE ONTWIKKELING
Jezelf leren (her)kennen
Onderzoek naar menselijk gedrag lijkt uit te wijzen dat mensen effectiever worden naarmate zij zichzelf beter kennen. Wie de eigen kwaliteiten kent en zich tegelijkertijd bewust is van zijn tekortkomingen, kan een strategie ontwikkelen om op een goede manier te reageren op de eisen die de omgeving stelt. Integraalleren sluit aan bij de professionalisering door het aanbieden van een ontwikkel-carrousel. Wij kiezen bewust voor een carroussel vorm omdat veel theorieën alleen maar weer even aangewakkerd moet worden.

Werkwijze ervaringsgericht leren
Dit doen wij door je uit je vertrouwde omgeving te halen en creëren leersituaties die van meerwaarde zijn voor je verdere ontwikkeling als professional en als mens. Binnen een veilige setting kunnen professionals vanuit de principes van ervaringsleren experimenteren met verschillende relevante theorieën en inzichten. Op basis van zelfonderzoek wordt het denken, voelen en handelen in balans gebracht en ontstaat er een duidelijke visie en richting voor de toekomst.

Doel: creëren van een eigen visie en richting
Onze kracht is om noodzakelijke theorieën vanuit het ervaringsleren weer tot leven weten te brengen. Dit doen wij door het aanbieden van: grensverleggende activiteiten, story telling, werken met acteurs en toptalenten uit de sport of het bedrijfsleven.

De positieve gevolgen van een eigen visie zijn zeker de moeite waard:

je weet wat je wilt bereiken, je werkt met motivatie
je maakt onderbouwde keuzes, waardoor je je handelen kunt verantwoorden
je hebt een mate van onafhankelijkheid, je laat je niet (mis)leiden door andermans mening
je staat open voor nieuwe ontwikkelingen die jou ideaal benaderen
je leert bepalen wat belangrijk voor jou is
je durft je te profileren
je durft te wijken voor de gangbare overtuigingen
je durft andere kritische vragen te stellen.
Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)
Een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) is een afspraak tussen jou en je werkgever over jouw persoonlijke ontwikkeling. Werken aan je POP helpt je om je ambities waar te maken, te onderzoeken wat je echt wilt leren en wat je moet leren om je werk goed te doen. Het POP leidt tot een voortdurend leerproces met als uitgangspunten:

De lange-termijndoelen van de organisatie waar je werkt
De huidige en toekomstige functie-eisen
Jouw functioneren in je werk
Jouw loopbaanwensen
Nadenken over jezelf
Resultaat:
Er een eigen visie en richting op na houden
Competentieontwikkeling
Inzicht krijgen in je eigen leer en reflecteer gedrag
Vergroten van autonomie
Inzicht krijgen in hoe jij naar andere mensen kijkt en hoe anderen jou zien, leren omgaan met diversiteit
Je effectiviteit verhogen in interactie met anderen
Een persoonlijk plan van aanpak maken om en je eigen leerroute uitzetten.
Competenties
organisatiebewustzijn, persoonlijke effectiviteit, reflecteer gedrag, luisteren, aanpassingsvermogen, durven, experimenteren, samenwerken