Geaccrediteerde Teamtraining: De reflecterende Professional  

Een ervaring is niet wat je overkomt, maar wat je doet met wat je overkomt. Karl Weick (1995)

Als professional wordt er meer dan voorheen van u gevraagd. Daar hoort bij dat u investeert in uw vakmanschap en voldoende kennis en kunde in huis heeft en investeert in uw vakmanschap. Maar ook de expertise van andere professionals (h)erkennen is belangrijk.

Zonder reflectie komt leren tot stilstand.

Professionele jeugdzorgwerkers leren tijdens deze teamtraining vanuit een brede reflectiepraktijk bewust bekwaam te reflecteren op persoonlijke en team leerdoelen. Op deze manier leert de professional zijn identiteit te versterken en zijn professionele autonomie optimaal te benutten.

Sub leerdoelen

• Leren omgaan met de vrije professionele ruimte
• Eigen gedrag kritisch onder de loep nemen
• Ontwikkelen van competenties
• Formuleren en het op- en bijstellen van persoonlijke/ team leerdoelen op de verschillende niveaus (-normatief-technische-instrumenteel-persoonlijk)
• Gebruik kunnen maken van diverse reflectiemodellen
• Het kunnen toepassen van kritische zelfreflectie
• Een eigen leerstrategie uitzetten
• De expertise van andere professionals (h)erkennen.

Rendement

• Eigen vakmanschap is beter bekend en wordt optimaal benut
• Bewust gebruik maken van experimenteergedrag
• Expliciteren, ervaringen buiten jezelf kunnen plaatsen om er bewust naar te kijken
• Gebruik maken van verschillende reflectiemodellen en theorieën
• Verhoging van kwaliteit in de werkuitvoering
• Verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen
• Meer betrokkenheid bij en binding met de organisatie
• Werkuitvoering afgestemd op de organisatiestrategie
• De organisatie ontwikkelt zich van binnenuit via impulsen, voorstellen en ideeën.

PROGRAMMA IN HET KORT

De reflecterende professional

 Het loslaten van traditionele vertrouwdheden moet niet beangstigend, benauwend en verwarrend zijn. Het leren, experimenteren en vernieuwen moet aantrekkelijk, leuk, uitdagend en uitvoerbaar zijn en tot verbeteringen leiden.

Ochtend

 

Plan van aanpak Werkvormen/ theorie
09.00 Kennismaken/ afstemmen Doornemen voorbereidingsopdrachten

Persoonlijke/ teamleerdoelen

  Van visie naar realiteit

Integraalleren

Leren op verschillende niveaus

De lerende organisatie

Definiëren professionals

Leren omgaan met professionele ruimte

10.30-10.45 Pauze
  Waar zit het team nu? Verschillende reflectiemodellen & theorieën
Middag

12.30

Lunch
  Gebruik kunnen maken van diverse reflectiemodellen Ervaringsleren/ feedback/ communicatie en reflecteren gedrag
15.00 Pauze
  Eigen leerstrategie uitzetten Diversiteit, de expertise van andere professionals (h)erkennen
Afsluiten

16.45

Kennis Borgen

Evaluatie

Maken van concrete afspraken

Programma is onder voorbehoud. De context en storingen hebben voorrang.

Tansfer

Om de transfers te verhogen zijn acties na de training noodzakelijk. Op terugkomdagen draagt Integraalleren bij aan het optimaliseren en borgen van deze kennis en inzichten.

Het doel van de terugkomdagen is het reflecteren op de afgelopen periode. Wat is door wie, hoe, gedaan en met welk resultaat? Wat ging goed en wat lukte minder? Trucs en tips. Verbondenheid en ondersteuning.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Trainer Peter Smit / trainers IntegraalLeren 

Tarief conform LVSC richtlijnen

Locaties

1 Op de Boerderij

Eemlandhoeve
Bisschopsweg 5B
3752 LK Bunschoten-Spakenburg
Website Eemlandhoeve

2 Klimbos Gooi en Eemland

Hoge Vuurseweg 9
3794 AB Lage Vuursche
Website Klimbos

3 In company

Training bij u op locatie


Contact 06-12453966

WhatsApp chat WhatsApp ons