Door te reflecteren ontwikkelen professionals zich van onbewust onbekwaam, naar bewust, onbekwaam. Dit is een belangrijke voorwaarde voor leren en ontwikkelen van professionals.
Definitie reflecteren Terugblikken op een ervaring (handelen, denken, voelen, willen), evenals op de context waarbinnen deze plaatsvindt, en deze ervaring in het bewustzijn brengen, er betekenis aan verlenen en van daaruit keuzes maken voor nieuwe perspectieven. Integraal leren ondersteund naast teamtraining ook professionals in hun persoonlijke ontwikkeling door het geven van supervisie, intervisie en coachingstrajecten.