Integraal Leren

IntegraalLeren: van klassiek veranderen naar nieuw organiseren

Peter Smit ondersteund teams en teamcoaches.

Email: info@integraalleren.nl
Telefoonnummer: 06 12453966
Website: www.integraalleren.nl

Over mij

Eenvoud, gelijkwaardigheid, het boeren leven en een hoop gekheid zijn kenmerkend voor mijn jeugd. Na mijn middelbare school heb ik mijn droom nagejaagd en ben ik beroeps militair bepaalde tijd geworden binnen de Koninklijke Landmacht.

Binnen het Korps Commandotroepen heb ik de ware kracht van: waarden, samen, leiderschap en actiegerichtheid mogen ervaren. Reflecterend op deze dynamische en soms hectische periode is dat je vooral wend- en weerbaar moet blijven wil je als team succesvol zijn.

Na mijn overstap heb ik in diverse werkvelden (overheidsorganisatie, zorg & welzijn en de transport en logistieke sector) en in verschillende functies veel ervaringen op gedaan als teamleider, coach en als veranderkundige.

Studeren is voor mij blijvend ontdekken. Zo lukt het mij steeds beter om vanuit verschillende invalshoeken organisatiegedrag te doorgronden en op een zinvolle manier te beïnvloeden.

Mijn kennis en ervaring wil ik graag met anderen delen. Vanuit IntegraalLeren ondersteun ik teamcoaches en teams die samen willen leren en presteren.

 

IntegraalLeren: samen leren en presteren

Van klassiek veranderen naar IntegraalLeren.

In een snel veranderende wereld moeten organisaties zich continu aanpassen aan de steeds veranderende omgeving. Ik maak samen met jullie teams en teamcoaches de vertaalslag van klassiek veranderen naar IntegraalLeren.

Mijn aanpak is gebaseerd op eenvoud, pragmatisme, vertrouwen en aanpakken.

Een steeds beter cultuur is altijd verbonden aan de strategie van de organisatie. Het integraal leren en presteren verhoogt het probleemoplossend- en lerend vermogen waardoor teams wend- en weerbaar blijven.

Leren zou dus een volwaardig en routine matig onderdeel zijn van de organisatiestrategie , maar dat is het zelden. Vanuit diverse wetenschappelijke inzichten ondersteun ik teams en teamcoaches om problemen te doorgronden en hier verfrissende interventies op te zetten waardoor leren en presteren weer samenkomen.

‘Even een open deur…’

Steeds meer bedrijven betrekken de ontwikkeling van teams in hun strategie. Hoe teams samen leren en presteren is essentieel voor het succes van de organisatie.

Helaas worden er nog teveel team ondersteuningsactiviteiten aangeboden die compleet los staan van de strategie van de organisatie.

Daarnaast worden medewerkers stelsel door een opleidingswasstraat heen geduwd die veelal door derden is verzonnen waardoor teamleden met meer weerstand terug komen dan dat ze heen zijn gedaan.

Deze klassieke trainingen of cursussen zijn best leuk en soms ook nog wel uitdagend als “JIJ” wilt leren, maar draagt niet bij wanneer “WIJ” willen leren. Het is in termen van IntegraalLeren dan zonde van de tijd, geld en energie.

Denk nu niet dat het vanzelf wel leidt tot een lerend collectief. Dat is niet zo. Wend- en weerbaar blijf je alleen door samen op een lerende manier met tegenslagen om te gaan.

Teamontwikkeling

Ondersteunen van teams en teamcoaches

Doen wat nodig is

Vanuit samenhang zie je nu eenmaal meer

Organisatieverandering is dus allang niet meer uitsluitend een kwestie van projectmatig handelen, maar een integraal proces waarin inhoudelijke, gedrags- en interventie aspecten met elkaar zijn verweven.

Vandaar de naam IntegraalLeren

Integraal: als iets allesomvattend is, er ontbreekt niets.

Leren: is het zich eigen maken van nieuwe, of het aanpassen van bestaande, kennis, gedrag of vaardigheden.

Jouw organisatie werkt waarschijnlijk al met teamcoaches. Maar je komt nu even handen en verfrissende inzichten tekort waardoor er mogelijk veel veranderenergie verloren gaat.

Dit is een veelvoorkomend probleem omdat interne coaches deel uit maken van de huidige organisatiecultuur en gemakkelijk worden meegezogen in de waan van de dag.

Veel teamcoaches zijn gericht op de interne samenwerking in teams en het welbevinden van de individuele teamleden. Een goede zaak natuurlijk, maar voor een zinvolle verandering heb je nu eenmaal een alleskunner nodig.

Ik sla de brug tussen de veranderende strategie en het gewenste gedrag op teamniveau. En dan het liefst gedurende een langere periode om de verandering te borgen en te verzorgen.

Wat gaan we niet doen

 • Met modder gooien
 • Moeilijke theorieën en management termen gebruiken
 • In het verleden blijven hangen
 • Geeltjes plakken
 • Alles buiten onszelf leggen
 • Pamperen
 • Sociaal wenselijk gedrag vertonen
 • Erbij zitten omdat het nu eenmaal moet

Samen leren en presteren

Wat gaan we wel doen

 • Voorbereiden
 • Snel schakelen
 • Verbinding leggen
 • Vanuit creatieve werkvormen en theorieën de essentie raken
 • Confrontatie en reflectie
 • Theorieën en pakkende praktijkvoorbeelden gebruiken om de denkbeelden even goed op te rekken
 • Gedoe op tafel gooien
 • Lachen
 • Verantwoordelijkheid nemen
 • Lekker eten en drinken

Van weerstand naar veranderenergie

Mijn aanpak

Voorafgaand aan het coachen van de teams, of wanneer ik een teamcoach tijdelijk ondersteun wil ik eerst een allesomvattend beeld krijgen. Dit doe ik aan de hand van meerdere gesprekken met MT leden, teamleden en een interne coach over het verleden, de organisatiedoelen en een eventuele veranderopgave.

De wederzijdse verwachtingen worden van tevoren helder gemaakt en er worden waar mogelijk aandachtsgebieden en resultaatafspraken gemaakt. Ook is er aandacht voor het coach-de-teamcoach element in deze periode. Jullie vraag is voor mij leidend.

 • Teamcoaches en leidinggevenden krijgen feedback op hun gedrag en interventies
 • Teamleden krijgen voldoende handvaten om hun eigen wend- en weerbaarheid te vergroten
 • De kernwaarden van de organisatie dienen weer als baken. Ze geven weer richting en houvast als teams even vastlopen
 • Het vertrouwen wordt vergroot. Vanuit zelf -en groepsinzicht inzicht geven de teamleden elkaar constructieve feedback.
 • Sleur maakt plaats voor een creatieve onrust. Hierdoor kunnen teams zelfstandig in lijn blijven met de strategie van de organisatie.

Een lerende organisatie is een must om te overleven

Van harkjes en blokjes naar wendbaar en plat

Mijn ervaring

Ik heb meer dan 20 jaar ervaring op het gebeid van teamontwikkeling. Voor mij komt het in de kern telkens weer neer op “samen leren en presteren”. Mijn interventies komen uit de eigen praktijk en een breed theoretisch referentiekader.

 • MCC Master of Culture and Change titel Master of Arts
 • Post-Bachelor begeleidingskundige: erkend supervisor & (team) coach
 • Agile Teamcoach (Purple Belt)
 • DISC-gedragsanalyse expert
 • HBO Sociaal Pedagogische Hulpverlening
 • Defensie onderofficier Korps Commando Troepen

Veranderkunde

Verandermanagers kijken nog te vaak naar hun eigen ‘beste’ aanpak. Of die aanpak ook voor elke situatie de juiste is en hoe ze wordt onderbouwd, krijgt in mijn optiek doorgaans onvoldoende aandacht. Vooral de factor ‘gedrag’ blijft sterk onderbelicht, en dat terwijl maar liefst 70% procent van de mislukte veranderprojecten voor 80% wordt verklaard door gedragsfactoren.

Organisatieverandering is dus allang niet meer uitsluitend een kwestie van projectmatig handelen, maar een integraal proces waarin inhoudelijke, gedrags- en interventieaspecten met elkaar zijn verweven.

Begeleidingskunde

Vanuit de begeleidingskunde kan ik op zowel individueel, teamniveau en op organisatieniveau leer-, ontwikkel- en veranderprocessen op zo’n manier begeleiden dat de ingezette verandering duurzaam is en gedragen wordt door de direct betrokkenen.

Uitgangspunt voor dit gezamenlijke proces is een heldere formulering van een vraag die door iedereen wordt gedragen. Wat speelt er precies? Waar brandt het vuur? Wat mag er wel en niet worden gezegd? Welke verschillende perspectieven bestaan naast elkaar? Zijn er meerdere lagen? Wie of wat wordt uitgesloten?

Opleidingskunde

De tijd dat wij als volwassen medewerkers door een opleidingswasstraat werden geduwd is voor mij allang passé. Bij mij geen voorspelbare programma’s of een vooraf bedachte leerdoelen of trainingen die veelal maar één aspect belichten. Maar: samenhang, desoriëntatie, confrontatie, reflectie, wetenschappelijk inzicht en een creatieve onrust die energie geeft en aanzet tot een zinvolle gedragsverandering.

Teambuilding

Teambuildingsactiviteiten gebruik ik als een confronterende, interventiemiddel om organisatiegedrag heel gericht te kunnen beïnvloeden.

Vandaar dat de kernwaarden van de organisatie zijn verweven in mijn programma’s. De denkbeelden rek ik op door gedurende de activiteiten te confronteren en te spiegelen.

Vanuit reflectie worden de veelal vastgeroeste patronen, successen, blinde vlekken en overtuigingen worden doormiddel van deze leuke en soms ook uitdagende groepsopdrachten gemakkelijk aan de oppervlakte gebracht.  De ‘shit’ uit het verleden kan dan als ‘mest’ voor de toekomst gebruikt worden.

De kracht van kernwaarden

Een sterke organisatiecultuur is maakbaar. Sterker nog het bewust bouwen aan een cultuur zal de onderlinge samenwerking versterken en de resultaten verbeteren.

De kernwaarden benadrukken waar de organisatie voor staat en gaat. Het vormt de grondslag van waaruit wordt gewerkt en vormt de basis van elke keuze die er wordt gemaakt. Vandaar dat ze ook niet vrijblijvend zijn of zo nu en dan even ter discussie staan.

Veel organisaties benoemen wel bepaalde waarden, maar het doorleven en doorvoeren ervan zodat ze weer richting en houvast geven is vaak een ander verhaal.

Vandaar dat ik de waarden van de organisatie integreer in mijn maatwerk programma’s.

-Phil Jackson-

The strength of the team is each individual member.The strength of each member is the team.

Neem voor meer info contact met mij op 06 12453966

Social Media

©2015 - 2024 | Integraal Leren