Organisatiecultuur is binnen grotere bedrijven vaak op te delen in verschillende subculturen die elkaar beïnvloeden. Binnen bedrijven wordt de organisatiecultuur getypeerd als een ‘zachte’ factor maar één met vergaande gevolgen. Veranderingen van cultuur vragen dan ook om volharding en harde maatregelen. Leiders beseffen in een lerende organisatiecultuur dat hun kennis begrensd is en dat het leerproces een gezamenlijke activiteit is.

Om tot een lerende organisatie te komen ben je sterk afhankelijk voor het gedrag van medewerkers op de verschillende niveaus binnen de organisatie. Vanuit een integrale benadering en een allesomvattend plan van aanpak met bijbehorende metaforen spel ondersteunen wij teams inzicht te geven in het huidige en het gewenste organisatiegedrag.

Thema’s
Van visie naar realiteit
Bewustwording: de kracht van de onderstroom
Leren veranderen op basis van overtuigingen
Veranderen zien als een ‘trektocht’ in plaats van ‘reis’
Pro-actief bijdragen om de onderstroom te verbinden met de bovenstroom van de organisatie
Weerstand zien als gewoon een menseijk verschijnsel