Mijn werkgebied ligt vooral op het individueel leren, namelijk supervisie en intervisie. Supervisie helpt beginnende beroepsbeoefenaren bij hun persoonlijke ontwikkeling en ervaren werkers hun professionele standaard te handhaven. Je leert om je eigen ervaringen opgedaan in de beroepsuitoefening zodanig te overdenken en te doorzien dat het leidt tot een beter functioneren. Het verhoogt hun effectiviteit en er wordt voorkomen dat het werk op den duur leidt tot spanningen en burn-out. Ik geef onder andere op de hogeschool van Utrecht, als gastdocent, supervisiekunde aan 3de jaars MWD en SPH studenten.