Integraalleren: Wij brengen leren en werken dichter bij elkaar
Sleur, futloosheid en het doorbreken van oude vastgeroeste patronen die door de tijd zijn ingehaald doorbreek je niet met een enkele training. Het bijwonen van een inspirerende sessie van een goeroe of een wetenschapper in een conferentiecentra zorgt zeker voor een breder inzicht, maar niet voor een structurele gedragsverandering. Hiervoor moet je vanuit een integrale blik naar minimaal de volgende aandachtsgebieden durven en kunnen kijken:

Organisatiestrategie; waar gaan en staan we nu voor
Context, gevoed door interne en externe invloeden
Veranderbereidheid, het gedrag van de medewerkers versus de verandercapaciteit en noodzaak van de organisatie
Een organisatiecultuur creëren waarbij de managers en medewerkers elkaar ondersteunen
Kennis creëren, delen en borgen
Daarom kost veranderen tijd en energie. Integraalleren onderscheid zich van andere adviesbureaus door veranderingen ‘on the Job’ te realiseren. Vanuit de gedachte ‘practise what you preache’ en samen zien we meer, praten we niet alleen maar over een verandering, maar zijn we allen deelnemers aan die verandering!

Onze visie is dat Integraalleren de methode is voor:
Het doorbreken van oude vastgeroeste patronen
Het structureel oplossen van complexe problemen door integraal te veranderen
Het vergroten van het zelfsturend vermogen van binnenuit
Het verbinden van de krachtige onderstroom met de bovenstroom van de organisatie
Laten we er een succes van maken
Wij combineren creativiteit met elementen uit de veranderkunde en de begeleidingskunde om organisatiegedrag te beïnvloeden vanuit de onderstaande specialisaties. Feedback en reflectie ondersteunen dit veranderproces waardoor we onszelf continu weten te verbeteren en koers blijven houden. Gedurende dit proces trekken wij ons steeds verder terug en zal het team vanuit succeservaringen steeds meer zelfsturend worden.

Het beïnvloeden van organisatiegedrag.
Gesprekstechnieken
Ervaringsgericht leren, participeren, experimenteren en reflecteren
Beïnvloeden van groepsdynamische processen
Bekrachtigen van talenten en het richten van diversiteit
Begeleiden van supervisie en intervisie trajecten
Loopbaanbegeleiding, formuleren van leerdoelen die bijdragen aan zowel het teambelang als aan de eigen professionele ontwikkeling
Doelgroep
Dienstverlenende organisaties

MBO & HBO studenten die versneld willen leren, zie professionele ontwikkeling