Wend & weerbaar blijven

 

Welkom op de website van Integraalleren.

 

“Wanneer we samen leren en presteren blijven we wend- en weerbaar”

In een snel veranderende wereld moeten organisaties veranderen, leren en continu verbeteren om bij te blijven en kansen te grijpen. Vanuit diverse wetenschappelijke disciplines en verschillende rollen (trainer – coach – adviseur) ondersteun ik organisaties om wend- en weerbaar te blijven.

 

“Emoties en overtuigingen zijn nog altijd sterker dan regels en structuren”

Ik geloof in de filosofie van de lerende organisatie. Organisaties zijn ontwikkelingsgericht en hebben de wil om samen te leren en te presteren. Vaak gaat dit gepaard met verschillende vormen van organisatieweerstand, heftige emoties en tegengestelde belangen tussen het primair proces en het strategisch management. Hierdoor gaat er veel tijd en energie verloren en neemt de weerstand en onvrede alleen maar toe.

 

“Integraal leren en presteren”

Om organisaties in beweging te krijgen moeten we eerst weten wat hen tegenhoudt. Vanuit verschillende perspectieven kijk ik naar de organisatie als samenhangend geheel waardoor blinde vlekken en verbindingen aan de oppervlakte komen. Door de harde kant (organisatiestrategie) met de zachte kant (organisatiecultuur) te verbinden zorgen we samen voor succes en duurzaam resultaat.

 

“Een cultuur van continu verbeteren”

 

Vanuit de verschillende rollen schakel ik snel tussen inhoud, proces en relatie. Mijn vertrekpunt is de organisatie identiteit. Samen zoeken we naar creativiteit, durf en praktische ideeën in combinatie met wetenschappelijk inzicht om vastgeroeste patronen te doorbreken en creëren we een inspirerende en slagvaardige organisatie.

DIVERSITEIT IS MIJN KWALITEIT

Team & organisatiecoaching

Strategisch adviseur organisatieontwikkeling 

Projectleider: ondersteunen van professionaliseringstrajecten

Professionele ontwikkeling & teambuildingsactiviteiten

 

 

 

Wil je samen leren en presteren?

Neem dan vrijblijvend contact met mij op: 0612453966

WhatsApp WhatsApp ons