1
2
3
Integraalleren bureau voor training en ontwikkeling
1

Versnel het leren

2

Verander het gedrag

3

Verbeter het resultaat

INTEGRAALLEREN: SAMEN DENKEN, SAMEN DOEN

Integraalleren

Onze sterke visie op organisatieontwikkeling bewijst telkens weer dat wij dé partner voor organisatieontwikkelingen binnen zorg, -hulp en dienstverlenende organisaties. Leren, werken en kennisontwikkeling zien wij dan ook als één geheel.

Creëer ruimte voor verschillende vormen van participatie 

Vanuit een integrale benadering leren professionals te kijken naar de onderliggende patronen en de diepere verbanden tussen problemen en oplossingen. Vanuit een breed handelingsrepertoire en een onorthodoxe aanpak overbruggen wij tegenstellingen en doorbreken teams op basis van eigen overtuigingen oude vastgeroeste patronen.

Professionals als ambassadeur van de organisatie

Vanuit een intrinsieke motivatie en passie voor het vak leren professionals flexibel mee te bewegen met de organisatiestrategie. De lerende organisatiecultuur wordt zo van binnenuit gevoed.

Hierdoor ontstaat er een duurzame, effectieve en efficiëntere dienstverlening. Maar ook andere factoren kunnen als behaald rendement worden gezien, zoals: meer zelfsturing, verbeterde competenties en een beter werkklimaat.

Ons aanbod:

Met onze trainingsprogramma’s willen wij professionals verrassen, uitdagen én inspireren om zo de eigen professionaliteit te vergroten en de kwaliteit van dienstverlening te verbeteren.

Professionele ontwikkeling
Herregistratie SKJ
Teamontwikkeling
Cultuur & verandering
Teambuilding
Teamcoaching

Trainingslocaties

Onze referenties

Logo-Zorg-webCoach
jeugdzorg-nederland

Blijf op de hoogte van ons nieuws