Voorspelbaar & beheersbaar Veranderen

Welkom op de website van Integraalleren.

“Voorspelbaar en beheersbaar veranderen”

In een snel veranderende wereld moeten organisaties wend- en weerbaar zijn. Als organisatieadviseur/ change manager verbind ik de verandernoodzaak, veranderbereidheid en de verandercapaciteit met elkaar en stimuleer ik het samen leren en presteren. Zinvol veranderen wordt zo meer voorspelbaar en beheersbaar.

“Emoties en overtuigingen zijn nog altijd sterker dan regels en structuren”

Ik geloof in de filosofie van de lerende organisatie. De kern van ‘de lerende organisaties’ is de afgelopen decennia op een diverse manier gepresenteerd: High Performance Organisatie, Community of Practise, AGILE, LEAN, zelfsturende teams, kennismanagement en talentmanagement. In de kern komt het telkens weer neer op: samen leren & presteren.

“Vanuit een breed oplossingsrepertoire weet ik de medewerkers te raken en te verbinden.”

Zinvol veranderen is in mijn optiek: wrikken aan bestaande opvattingen en patronen, ‘gedoe’ bespreekbaar maken, verder kijken dan je eigen positie en openstaan voor vernieuwde wetenschappelijke inzichten.

INTEGRAAL: TRAINING – COACHING & VERANDERKUNDIG ADVIES

Als sparringspartner

Als Change Agent: integraal veranderen

Beïnvloeden van de organisatiecultuur: van weerstand naar veranderbereidheid

Geven van maatwerk verdiepingstrainingen en teambuildingsactiviteiten

Borgen en verzorgen: begeleide intervisie

RESULTAAT

“Openstaan voor gedoe en verwondering”

Vanuit brede expertise zorg ik ervoor dat de mensen samen leren en presteren. Hierdoor zal er een creatieve onrust ontstaan die aanzet tot een zinvolle gedragsverandering.